Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Hỏa Phong Đỉnh (鼎 ding3) chi tiết nhất

Kinh Dịch (易經) là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…

Các biểu tượng của Kinh Dịch là nằm trong tập hợp của 64 tổ hợp của các đường trừu tượng gọi là quẻ (卦 guà). Mỗi quẻ bao gồm 6 hào (爻 yáo) được biểu diễn dưới dạng các đoạn thẳng nằm ngang; mỗi hào này có thể là Dương (đường liền nét) hay Âm (đường đứt nét bao gồm hai đoạn thẳng cách nhau một khe nhỏ). Với sáu đoạn thẳng này được đặt lên nhau từ dưới lên trên trong mỗi quẻ suy ra có 26 hay 64 tổ hợp của hào và như vậy có 64 quẻ.

Mỗi quẻ đại diện cho một trạng thái, tiến trình hay sự thay đổi có thể xảy ra. Khi quẻ được gieo bằng một trong những phương thức của bói toán bằng Kinh Dịch thì mỗi một đường (hào) có thể là tĩnh hoặc động. Hào động có thể có sự thay đổi từ Âm sang Dương hay ngược lại để tạo thành một quẻ khác, việc giải nghĩa của quẻ được gieo ban đầu dựa trên sự cân nhắc và xem xét các thay đổi đó.

1. Quẻ Hỏa Phong Đỉnh (鼎 ding3) – Đồ hình quẻ

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ hình :|||:| còn gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ thứ 50 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).

* Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

Trên mộc có Hỏa là quẻ Đỉnh (củi nhóm lửa gốc) người quân tử lấy đấy mà ngồi chính vào vị của mình, để mệnh lệnh được tự vững gọn, vào 1 chỗ (nghiêm chỉnh như cái Đỉnh). Đỉnh, nghĩa là cái vạc, vạc dùng để nấu các giống, biến đồ sống thành đồ chín, đối giống cứng hóa ra giống mềm, là công dụng cách được vật, mà dễ thấy nhất là Đỉnh. Tên quẻ: Đỉnh là Định (An định, vững vàng như đỉnh 3 chân). Thuộc tháng 12.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thủy Sơn Kiển (蹇 jian3) chi tiết nhất

Về quẻ này, sách xưa ghi, có lần học trò yêu của Khổng Tử là Tử Cống đi xa mà lâu không về, Ngài sốt ruột bèn gieo được quẻ Hỏa Phong Đỉnh. Mọi người lo lắng, cho rằng Tử Cống không thể về được, có thể bị thương ở chân, vì hào động 4 quẻ Đỉnh ghi: “Chân vạc gẫy, đánh đổ thức ăn của nhà công hầu, mà bị hình phạt, xấu”. Nhưng Nhan Hồi, một học trò yêu khác của Khổng Tử lại vui cười, cho rằng Tử Cống đang về, vì không đi bằng chân mà bằng thuyền. Quả nhiên sau đó không lâu, Tử Cống đã về và về bằng thuyền vì không có ngựa.

Khi dự báo gặp quẻ này, cho biết: thời cơ, điều kiện thuận lợi đã có, mọi việc tiến thành đạt kết quả như ý.

Bạn sẽ thành công. Mức sống trong xã hội của bạn đã đạt mức độ khả quan. Điều tốt cho bạn là dưới mắt bạn yếu tố tinh thần quan trọng hơn là vật chất.

Ý nghĩa của quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh có hình ảnh thổi gió hay đốt củi, Tốn (Phong), Ly (Hỏa) làm cho lửa chảy to hơn để làm nên những giá trị lớn. Hơn nữa, nội quái Tốn thể hiện sự khiêm nhường, khoan hồng , có thể thay thế thượng quái Ly là cách mạng, sắt và máu. Nếu so sánh quẻ Hỏa Phong Đỉnh với Thủy Lôi Truân thì quẻ Đỉnh là sự biến thể của quẻ Truân. Quẻ Truân tượng trưng cho sự khó khăn phải gặp, khi Truân biến thành quẻ Đỉnh thì ứng với tình thế mới, tình thế của sự ổn định. Sau Cách, Đỉnh giữ được vững chắc.

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh tốt cho việc gì?

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh thể hiện kiến thiết tốt dựa trên óc sáng suốt của Ly và đức khoan hồng của Tốn. Điều này thúc đầy tài lộc sáng lạn, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Được quý nhân phù trợ, người dụng quẻ Đỉnh được giải hạn, cải vận nhanh chóng. Quẻ Đỉnh khuyên khi kết hoạch kiến thiết thực hiện, nên hạn chế tối đa mắc phải lỗi lầm. Đặc biệt bởi những lý do quá tham lam hay làm không nổi mà bỏ dở. Chỉ cần minh mẫn, sáng suốt và cẩn trọng thì dự định, kế hoạch sau cũng đều thành công mỹ mãn.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Bát Thuần Khảm (坎 kan3) chi tiết nhất

2. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

– Xem thế vận: đang tốt lên, sự nỗ lực của bản thân hoặc sự giúp đỡ của người khác có hiệu quả.

– Xem hy vọng: lúc đầu tưởng khó thành, song có sự giúp đỡ của người khác có thể thành công.

– Xem tài lộc: bình thường.

– Xem sự nghiệp: hiện khó khăn, sau phát triển mạnh.

– Xem nhậm chức: nhờ bạn mà có địa vị tốt.

– Xem nghề nghiệp: đổi nghề sẽ gặp nhiều khó khăn.

– Xem tình yêu: đối tượng đang còn lựa chọn.

– Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.

– Xem đợi người: sắp đến.

– Xem đi xa: chuyến đi thú vị

– Xem pháp lý: thời gian kéo dài, nhưng thắng kiện.

– Xem sự việc: việc giải quyết được khi có người trung gian.

– Xem bệnh tật: đổi hướng điều trị bệnh sẽ khỏi.

– Xem thi cử: kết quả tốt

– Xem mất của: có thể thấy.

– Xem người ra đi: có thể tìm được nơi người bỏ đi.

3. Nếu dự báo theo từng hào Động, cho biết:

* Nếu hào 1 động:

Cho biết cần sửa sang, cải tổ lại thì mới có kết quả tốt. Cũng cho biết mọi việc đã an bài, phải thấu suốt hoàn cảnh, hành động mới có kết quả.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng.

– Xem khai trương: đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: có khó khăn.

* Nếu hào 2 dộng:

Cho biết đang có người ganh ghen với mình, song họ chưa làm gì mình được. Song cẩn thận vẫn hơn. Cũng cho biết thời cơ chưa có để hành động, mọi việc còn đang khó khăn, nếu tiến hành, kết quả rất không lợi.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: có cơ hội kiếm tiền.

– Xem khai trương: đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn, sau thuận lợi.

* Nếu hào 3 động:

Cho biết việc đương tiến hành, bản thân mình lại có khả năng, cứ tiến lên mà hành động, sẽ thành công. Cũng cho biết hoàn cảnh đang còn khó khăn, dù có đạt điều gì đó nhưng lại phải trả giá quá đắt. Song tương lai có điều thuận lợi.

  Giải mã ý nghĩa 64 quẻ dịch: Quẻ Thuần Khôn (坤 kūn) chi tiết nhất

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: có trở ngại đến tài vận.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: ban đầu khó khăn, sau một thời gian thuận lợi.

* Nếu hào 4 động:

Cho biết vị trí cao, trách nhiệm lớn, nhưng khả năng có hạn nên không hoàn thành được việc giao, bị mắc sai lầm. Cũng cho biết trong tương lai gần sẽ được nhiều may mắn, có người tốt tìm đến tận tình giúp đố để hoàn thành tâm nguyện. Sẽ có lương duyên (hay bạn bè) tốt.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: không tốt.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: chưa thành, có tổn thất.

* Nếu hào 5 động:

Cho biết đã có tài đức, lúc này chỉ có giữ cái tài và cái đức chứ không làm gì cả, không giúp ai được. Cũng cho biết quá khứ, hiện tại và tương lai không sáng sủa, đầy khó khăn. Hãy ẩn nhẫn chờ thời.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá tốt.

– Xem khai trương: đại cát, có quý nhân trợ giúp.

– Xem buôn bán và giao dịch: có khó khăn ban đầu, sau thuận lợi.

* Nếu hào 6 động:

Cho biết có sự tỉnh táo, tài đức, lại gặp hoàn cảnh thuận lợi, nên có thể hành động đạt kết quả mà giúp được người. Cũng cho biết nếu có mưu sự trong các lĩnh vực như: quân sự, kinh doanh… thì tiến hành đạt kết quả, sẽ có người giúp đỡ.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng.

– Xem khai trương: đại cát, làm ăn hưng thịnh.

– Xem buôn bán và giao dịch: xuất hàng sẽ thu đại lợi.

T/H.

– Xem thêm: Gieo quẻ hỏi việc

Trả lời