Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Phong Lôi Ích (益 yi4) chi tiết nhất

Kinh Dịch (易經) là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…

Các biểu tượng của Kinh Dịch là nằm trong tập hợp của 64 tổ hợp của các đường trừu tượng gọi là quẻ (卦 guà). Mỗi quẻ bao gồm 6 hào (爻 yáo) được biểu diễn dưới dạng các đoạn thẳng nằm ngang; mỗi hào này có thể là Dương (đường liền nét) hay Âm (đường đứt nét bao gồm hai đoạn thẳng cách nhau một khe nhỏ). Với sáu đoạn thẳng này được đặt lên nhau từ dưới lên trên trong mỗi quẻ suy ra có 26 hay 64 tổ hợp của hào và như vậy có 64 quẻ.

Mỗi quẻ đại diện cho một trạng thái, tiến trình hay sự thay đổi có thể xảy ra. Khi quẻ được gieo bằng một trong những phương thức của bói toán bằng Kinh Dịch thì mỗi một đường (hào) có thể là tĩnh hoặc động. Hào động có thể có sự thay đổi từ Âm sang Dương hay ngược lại để tạo thành một quẻ khác, việc giải nghĩa của quẻ được gieo ban đầu dựa trên sự cân nhắc và xem xét các thay đổi đó.

1. Quẻ Phong Lôi Ích (益 yi4) – Đồ hình quẻ

Quẻ Phong Lôi Ích, đồ hình |:::|| còn gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ thứ 42 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

* Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).

Gió sấm là quẻ Ích. Người quân tử lấy đấy mà hễ thấy điều lành thời dời đến gần, có điều quá thời sửa đổi ngay. Thời đại Ích, công dụng tốt là làm lị ích cho thiên hạ, thiên hạ thảy đã được thụ ích cả, thời việc gì to lớn chắc cũng làm xong. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải – Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Ích là Tổn (Tổn trên mà ích dưới mới thật là Ích). Thuộc tháng 7.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wẽi jĩ) chi tiết nhất

Khi dự báo gặp quẻ này, cho biết, làm việc lớn, tiến lên theo kế hoạch đã đề ra đều thành công và có lợi. Có nguy nan cũng vượt qua.

Quẻ này tượng trưng cho sự tăng lên, vượt lên, sự bành trướng, sự tăng trưởng, sự leo thang, dạy các hiểu biết cho nhân loại, sự phát triển, sự trọng đại, hai bên cùng hợp tác giúp nhau. Được chỉ định phải hành động. Vượt sống lớn để đem lại lợi lộc. Giai đoạn này rất thích hợp cho bạn và cần phải làm việc. Thắng lợi sẽ tôn vinh các nỗ lực. Phải biết đặt mình trong lợi ích chung của xã hội. Làm lợi cho mọi người là hợp với lòng trời, trong khi hợp tác để giúp xã hội cần thiết phải biết nhường nhịn lẫn nhau để cùng hưởng lợi.

Ý nghĩa của quẻ Phong Lôi Ích

Quẻ Phong Lôi Ích có tượng quẻ là gió sẩm giúp sức lẫn nhau. Trong đó gió mang điện âm xuống còn sấm mang điện dương đang đi lên tạo ra cơn mưa. Quẻ Ích trái ngược hoàn toàn với quẻ Tổn. Nói một cách khác thì quẻ Ích biết chăm lo cho cơ sở hạ tầng vững chắc nên thượng tầng kiến trúc có kém huy hoàng cũng vẫn có thể vững bền. Trong giao thiệp, quẻ Ích chính là cách chuộng sự thật thà, mộc mạc, không hoa sói, hoa hòa. Về gia đình thì chú trọng những nhu cầu cần thiết đầu tiên, không phô trương hay coi trọng phú quý. Bản chất Ích có ý nghĩa là sự bổ sung, thêm vào. Tượng quẻ của Ích là Thượng Phong Hạ Lôi là trước gió sau có sấm. Lúc này khí dương của Chấn kết hợp với khí Âm của Tốn tụ thành nguồn năng lượng lớn khiến cho mọi vật được tăng cường, phát triển để đi tới thành công viên mãn.

Quẻ Phong Lôi Ích tốt cho việc gì?

Quẻ Phong Lôi Ích là quẻ mang điềm tốt. Người dụng quẻ Ích công danh sự nghiệp tài lộc được mở rộng. Muốn dùng quẻ Ích để cải vận hay giải hạn cũng rất tốt. Quẻ này có quý nhân phù trợ nên mọi việc khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua. Quẻ khuyên người dụng quẻ Ích có địa vị thấp nhờ hào Sở Cửu là người có tài, sẽ được giúp đỡ. Nếu dụng đúng thì lòng tin cẩn sẽ được thượng cấp quý trọng giúp nâng cao địa vị, công danh. Với hào Lục Nhị người có tài được giao phó nhiều trọng quyền. Thời của Ích người có chút kém tài nhưng nhờ hào Lục Tam cũng có cơ hội được giúp đỡ. Bằng cách nào hay cách khác thì sẽ được quý nhân phù trợ, nhưng quan trọng phải trung chính, xứng đáng với sự giúp đỡ đó. Còn nếu không những tốt lành, may mắn sớm bị tiêu tan.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thủy Phong Tỉnh (井 jing3) chi tiết nhất

2. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

– Xem thế vận: rất thuận lợi, mọi việc thông đạt, chủ quan sẽ mắc sai lầm.

– Xem hy vọng: như ý.

– Xem tài lộc: có đủ

– Xem sự nghiệp: thành công, nên duy trì thành quả lâu dài 

– Xem nhậm chức: được trợ giúp nên có địa vị cao.

– Xem nghề nghiệp: chuyển nghề có chiều hướng tốt.

– Xem tình yêu: có thể thành công.

– Xem hôn nhân: có thể thành lương duyên.

– Xem đợi người: họ sẽ tới.

– Xem đi xa: đạt được mục tiêu 

– Xem pháp lý: mình thắng kiện.

– Xem sự việc: nên có người trung gian giải quyết.

– Xem bệnh tật: thuyên giảm.

– Xem thi cử: có kết quả tốt.

– Xem mất của: có thể tìm thấy.

– Xem người ra đi: đi không rõ mục đích.

2. Nếu dự báo theo từng hào động, cho biết:

* Nếu hào 1 động:

Cho biết việc lớn (hay các công việc khác) cần có người giúp đỡ, phải tận dụng sự giúp đỡ này. Song không nên nhận những việc quá lớn vượt khỏi sức của mình. Cũng cho biết mọi việc không thông suốt, không đạt mục đích cho dù dùng mọi phương tiện, song phía trước vẫn có cơ hội. Nếu gặp người tận tình giúp đỡ sẽ khắc phục trở ngại dễ dàng. Nếu cầu công danh rất hợp, sau khi vượt qua gian nan vất vả.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng, hưng thịnh.

– Xem khai trương: khai trương đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

* Nếu hào 2 động:

Cho biết có sự giúp đỡ nhiều từ phía bên trên, nên giữ tốt mối quan hệ, mọi việc rồi sẽ qua. Cũng cho biết mạnh dạn mà tiến lên, mọi thành công đang chờ. Nếu cầu công danh rất hợp, sau khi vượt qua gian nan vất vả.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng, hưng thịnh.

– Xem khai trương: khai trương đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, có bạn bè giúp đỡ.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Lôi Địa Dự (豫 yu4) chi tiết nhất

* Nếu hào 3 động:

Cho biết nên giúp đỡ người đang gặp khó khăn với lòng chân thật thì mình sẽ được lợi. Cũng cho biết: trong sự việc hiện nay cần thể hiện lòng trung thực, thẳng thắn thì trước sau sẽ đạt được điều tốt, an lành.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: không tốt, gặp trở ngại.

– Xem khai trương: chưa khai trương được.

– Xem buôn bán và giao dịch: khó khăn

* Nếu hào 4 động:

Cho biết nếu gặp cơ hội làm vật trung gian khi giao tiếp thì cứ tiến hành, cuối cùng mình có lợi, có thưởng. Cũng cho biết hiện đang được phù trợ của thần minh (có thể là thiện duyên, thiện quả hay quý nhân), nên công việc có thể thịnh đạt. Cần đề phòng vào các tháng Hai, tháng Tư và hai năm: năm Mão và năm Tỵ.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng.

– Xem khai trương: khai trương được, có người giúp.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi

* Nếu hào 5 động:

Cho biết điều tốt và điều lợi đến do có lòng ân đức chính trực. Cũng cho biết: cũng cần có sự giúp đỡ của người khác việc mới thành.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng, hưng thịnh.

– Xem khai trương: khai trương đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, hai bên cùng hưởng lợi.

* Nếu hào 6 động:

Cho biết nếu bản thân mình không thật lòng, lòng tốt trước sau không như nhất, thì không ai giúp mình mà còn bị đả kích. Cũng cho biết: hãy tránh xa những cám dỗ đời thường, quay về đạo lý thì không sai lầm.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: không tốt do quá tham, nguy cơ phá sản.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, có tranh chấp.

T/H.

– Xem thêm: Gieo quẻ hỏi việc

Trả lời