Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Phong Thủy Hoán (渙 huan4) chi tiết nhất

Kinh Dịch (易經) là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…

Các biểu tượng của Kinh Dịch là nằm trong tập hợp của 64 tổ hợp của các đường trừu tượng gọi là quẻ (卦 guà). Mỗi quẻ bao gồm 6 hào (爻 yáo) được biểu diễn dưới dạng các đoạn thẳng nằm ngang; mỗi hào này có thể là Dương (đường liền nét) hay Âm (đường đứt nét bao gồm hai đoạn thẳng cách nhau một khe nhỏ). Với sáu đoạn thẳng này được đặt lên nhau từ dưới lên trên trong mỗi quẻ suy ra có 26 hay 64 tổ hợp của hào và như vậy có 64 quẻ.

Mỗi quẻ đại diện cho một trạng thái, tiến trình hay sự thay đổi có thể xảy ra. Khi quẻ được gieo bằng một trong những phương thức của bói toán bằng Kinh Dịch thì mỗi một đường (hào) có thể là tĩnh hoặc động. Hào động có thể có sự thay đổi từ Âm sang Dương hay ngược lại để tạo thành một quẻ khác, việc giải nghĩa của quẻ được gieo ban đầu dựa trên sự cân nhắc và xem xét các thay đổi đó.

1. Quẻ Phong Thủy Hoán (渙 huan4) – Đồ hình quẻ

Quẻ Phong Thủy Hoán, đồ hình :|::|| còn gọi là quẻ Hoán (渙 huan4), là quẻ thứ 59 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

* Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).

Gió đi trên nước là quẻ Hoán (tiêu tan). Đấng Tiên Vương lấy đấy dâng lễ lên để nên dựng miếu thờ (để quy tụ lòng người khỏi tản ra). Tên quẻ: Hoán là Tán (tiêu tan, không tụ một chỗ). Thuộc tháng 3.

Khi dự báo gặp quẻ này cho biết: việc phải liên kết với người khác mà làm mới tốt, khi cần ly tán để đạt mục đích thì ly tán. Việc lớn muốn thành phải có sự kết hợp với người có khả năng, người có tài. Muốn đạt mục đích phải thống nhất nhân tâm.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Lôi Địa Dự (豫 yu4) chi tiết nhất

Quẻ này tượng trưng cho sự tan rã, giải thể, trốn đi xa, thất nhân tâm, không hiểu được nhau và đi đến sự chia tay, gián đoạn, phân ly, đương đầu, ích kỷ, 2 con đường khác nhau không thể hội tụ với nhau nữa. Coi chừng, nên dừng lại các lý giải trước đây để biện minh cho công việc làm ăn bây giờ. Có 2 việc mà bạn sẽ được hưởng lợi từ việc làm từ thiện và có như thế bạn mới có thể nhận tiền của kẻ khác mà không chút mảy may hổ thẹn đó là: Một là bạn cần nghiêm khắc tự phê bình; Hai là làm việc thiện và ban phát nhiều cho kẻ khác. Có thể thực hiện được công việc làm ăn, nhưng cần phải tránh xa nơi có bạo lực.

Ý nghĩa của quẻ Phong Thủy Hoán

Quẻ Phong Thủy Hoán xét khái quát qua các hào thì tưởng xấu nhưng xét tường tận thì quẻ có nhiều điều tốt. Nội quái Khảm Dương thắng được ngoại quái Tốn Âm. Tức là nhìn bề ngoài thì mọi thứ đều đi sai lạc nhưng bản chất có đủ nghị lực để hoán cải và tăng cường. Quẻ Hoán khi so sánh với quẻ Trạch Hỏa cách có điểm khác biệt. Cách là sự đổi mới hoàn toàn, còn Hoán không quyết liệt thay đổi mà chỉ thay thế bằng một vài chi tiết mang tính chất cải thiện. Áp dụng quẻ Hoán chủ yếu ở trường hợp hoán cải hơn là dùng để tụ họp bảo thủ. Tượng quẻ Phong Thủy Hoán là Phong Hành Thủy Thượng nghĩa là gió thổi ở trên mặt nước. Thượng quái là Tốn, Tốn tức là gió, hạ quái là Khảm, Khảm tức là nước. Quẻ chỉ thời vận xấu, khó khăn hay rắc rối đang thì tan biến, mở ra một giai đoạn phát triển, mở rộng, bành trướng đầy triển vọng.

Quẻ Phong Thủy Hoán tốt cho việc gì?

Quẻ Phong Thủy Hoán muốn duy trì cái gì hay ho thì phải hoán cải, vứt bỏ đi những khuyết điểm. Dụng quẻ Hoán có lợi cho công danh sự nghiệp, bởi có người hiền phò tá, tiền đồ rộng mở và vượt được mọi khó khăn. Cùng với sự phát triển danh vọng, địa vị, quẻ Hóa cũng cải vận – giải hạn rất tốt, có khả năng cải biến thời vận xấu giúp người dụng quẻ tai qua nạn khỏi. Quẻ khuyên sự hoán đổi này nên diễn ra khi trật tự cũ không còn phù hợp, thay đổi bằng những cái cách thích hợp. Với hào Dương là hào Nhị, hào Ngũ và hào Thượng mang ý nghĩa là bậc cao nhân, hay ở những địa vị lớn, trong thời kỳ của Hoán chính là biến hoán trước thiên hạ. Dùng đức tính mềm mỏng (Tốn) cùng đức cương quyết (Khảm) thì mọi việc Hoán một cách tốt lành, vạn sự như ý.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiảo chũ) chi tiết nhất

2. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

– Xem thế vận: thời gian khó đã qua, đã sang giai đoạn thuận lợi, tốt đẹp.

– Xem hy vọng: chưa như ý, phải nỗ lực tiếp mới thành.

– Xem tài lộc: trước mắt chưa có.

– Xem sự nghiệp: phải sau một thời gian nữa mới thành. 

– Xem nhậm chức: có chức vị tốt nhưng ở nơi khác.

– Xem nghề nghiệp: nên đổi nghề thì mới tốt.

– Xem tình yêu: nghi ngờ người mình quan hệ nên có thay đổi thái độ.

– Xem hôn nhân: khó thành.

– Xem đợi người: không tối.

– Xem đi xa: vui vẻ.

– Xem pháp lý: nóng vội sẽ thất bại.

– Xem sự việc: nên nhờ người khác hòa giải.

– Xem bệnh tật: nguy hiểm.

– Xem thi cử: kết quả ngoài dự kiến.

– Xem mất của: khó tìm, có thấy thì cũng không còn nguyên dạng.

– Xem người ra đi: người bỏ nhà đi xa, khó xác định địa điểm.

3. Nếu dự báo từng hào động, cho biết:

* Nếu hào 1 động:

Cho biết sự việc có thể giải quyết được, có điều kiện thuận lợi giải quyết vấn đề. Cũng cho biết hiện đang có người nhòm ngó định gây khó khăn song không ngại. Mọi việc vẫn như ý. Nên lấy lòng nhân ái ứng xử thì mọi việc sẽ qua.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: tuy có trở ngại nhưng kiếm được tiền.

– Xem khai trương: khai trương đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: thành công.

* Nếu hào 2 động:

Cho biết đã gặp khó khăn rồi, nên bình tĩnh tìm người giúp và đoàn kết lại thì mọi việc sẽ qua. Cũng cho biết chưa gặp thời cơ nên tuy nỗ lực mà không đạt kết quả. Hiện đang khó khăn, tiến thoái đều khó khăn. Chỉ còn một cách ẩn nhẫn chờ thời cơ.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: kiếm được tiền của.

– Xem khai trương: khai trương đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: thành công như ý.

* Nếu hào 3 động:

Cho biết nếu thể hiện vì mình và vì người, không chỉ nghĩ cho bản thân thì mọi việc mới thông. Cũng cho biết việc muốn kết quả chỉ có thể có được khi tâm chí thành, lòng chính trực.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhóng fù) chi tiết nhất

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng.

– Xem khai trương: khai trương được.

– Xem buôn bán và giao dịch: thành công cho dù gặp khó.

* Nếu hào 4 động:

Cho biết hãy bỏ qua những cái lợi nhỏ trước mắt thì tương lai thành công. Hãy độc lập mà hành động mới có kết quả. Cũng cho biết hãy tạm đình chỉ mọi danh lợi. Không nên đi xa, đề phòng mọi tai nạn. Có thể bị hao tài tốn của cũng như mọi phiền lụy.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng, có người giúp.

– Xem khai trương: khai trương được, kinh doanh sau này hưng thịnh.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi và thành công.

* Nếu hào 5 động:

Cho biết hãy độc lập mà hành động, không dựa vào nhóm của mình thì việc mới thành. Cũng cho biết sự đời tốt xấu chỉ trong gang tấc, may rủi cũng gần nhau, chỉ có người có trí mới có cách ứng phó hợp lý trước tốt xấu, may rủi. Thành hay bại là do số phận.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: vượng phát, kiếm được tiền của.

– Xem khai trương: khai trương đại cát

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi và thu được lợi nhuận.

* Nếu hào 6 động:

Cho biết mọi khó khăn sắp qua, có nhiều sự giúp sức, mọi việc lại bắt đầu tốt đẹp. Cũng cho biết mọi sự thành công hay không đều do nỗ lực của chính bản thân mình.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: bình thường, nên ra ngoài kiếm tiền mới được.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: kinh doanh ra nước ngoài thu lợi lớn.

T/H.

– Xem thêm: Gieo quẻ hỏi việc

Trả lời