Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thủy Trạch Tiết (節 jie2) chi tiết nhất

Kinh Dịch (易經) là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…

Các biểu tượng của Kinh Dịch là nằm trong tập hợp của 64 tổ hợp của các đường trừu tượng gọi là quẻ (卦 guà). Mỗi quẻ bao gồm 6 hào (爻 yáo) được biểu diễn dưới dạng các đoạn thẳng nằm ngang; mỗi hào này có thể là Dương (đường liền nét) hay Âm (đường đứt nét bao gồm hai đoạn thẳng cách nhau một khe nhỏ). Với sáu đoạn thẳng này được đặt lên nhau từ dưới lên trên trong mỗi quẻ suy ra có 26 hay 64 tổ hợp của hào và như vậy có 64 quẻ.

Mỗi quẻ đại diện cho một trạng thái, tiến trình hay sự thay đổi có thể xảy ra. Khi quẻ được gieo bằng một trong những phương thức của bói toán bằng Kinh Dịch thì mỗi một đường (hào) có thể là tĩnh hoặc động. Hào động có thể có sự thay đổi từ Âm sang Dương hay ngược lại để tạo thành một quẻ khác, việc giải nghĩa của quẻ được gieo ban đầu dựa trên sự cân nhắc và xem xét các thay đổi đó.

1. Quẻ Thủy Trạch Tiết (節 jie2) – Đồ hình quẻ

Quẻ Thủy Trạch Tiết, đồ hình ||::|: còn gọi là quẻ Tiết (節 jie2), là quẻ thứ 60 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

* Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

Trên đầm có nước là quẻ Tiết (chừng mực) Người quân tử lấy đấy mà chế ra độ số và nghị luận về đức hạnh. Tiết có hai nghĩa: Tiết là mắt, như Trúc tiết; lại một nghĩa nữa, Tiết có chừng mực, cũng có nghĩa là dè dặt. Tên quẻ: Tiết là Chỉ (đến một thời gian nào thì ngừng, có chừng mực, có tiết độ, tiết tháo, tiết chế). Thuộc tháng 11.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Phong Địa Quan (觀 guan1) chi tiết nhất

Khi dự báo gặp quẻ này cho biết: mọi hành động đều phải vừa mức thì mới đạt kết quả.

Sự phân tranh mang đến thành đạt nhưng cần phải áp dụng một cách nhẹ nhàng, không quá đáng. Tai ương luôn xảy đến từ việc ta không hiểu rõ các giới hạn. Sự kiềm chế cần thiết chỉ kéo dài trong một thời gian. Mọi việc đều cần phải có tiến độ, bởi lòng tham của con người không biết đâu cho cùng, nếu không biết tự kiềm chế thì có lúc cũng mang lấy tai hoạ. Đây là thời điểm để làm một cuộc tổng kết. Bất động và thiếu suy nghĩ đều nguy hiểm. Quan tâm đến nhiều vấn đề là điều tốt nhưng không nên để bị dao động bởi các biến chuyển của tình hình vì nếu vậy thì hồ không thể nào chứa đủ nước. Bạn không thể hiểu hết tất cả các tiềm năng của con người. Phải suy nghĩ cẩn thận và thật khéo léo trước khi thực hiện một công việc gì.

Ý nghĩa của quẻ Thủy Trạch Tiết

Quẻ Thủy Trạch Tiết nội quái Đoài Âm vượt lên thượng quái Khảm Dương ở trong thời của Tiết. Tiết được hiểu là sự điều đó, tiết chế ở trong giới hạn. Điều này có ý nghĩa là muốn việc được Tiết đúng đường thì không nên quá khổ tiết. Tượng quẻ Tiết là Trạch Thượng Hữu Thủy tức là nước ở trên của mặt đầm. Ý nghĩa quẻ là cần tiết chế phù hợp trong các công việc một cách thận trọng và khôn ngoan, biết phán đoán tình hình vì càng tham lam ham muốn càng khó thành. Càng điều độ, lường trước sự việc thì sẽ có thành công mỹ mãn.

Quẻ Thủy Trạch Tiết tốt cho việc gì?

Quẻ Thủy Trạch Tiết là quẻ mang điềm tốt. Quẻ có hào Cửu Nhị, Cửu Ngũ dương cương đắc trung thể hiện trong tay có quyền hành. Hào Lục Tứ nhu thuận đắc chính, phục vụ người trên tốt. Dụng quẻ Tiết trong công danh sự nghiệp được bền vững và ổn định.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Địa Thiên Thái (泰 tãi) chi tiết nhất

2. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

– Xem thế vận: có nhiều việc thuận lợi. Đề phòng chủ quan nóng vội và quá tự tin mà hỏng việc.

– Xem hy vọng: nôn nóng kỳ vọng thì khó như ý.

– Xem tài lộc: có nhưng sau một thời gian nữa.

– Xem sự nghiệp: sau một thời gian mới phát triển mạnh.

– Xem nhậm chức: hiện chưa như ý, sau có chức vị cao.

– Xem nghề nghiệp: không nên chuyển nghề.

– Xem tình yêu: đôi bên chưa thực sự gắn bó.

– Xem hôn nhân: phải qua một thời gian mối thành lương duyên. 

– Xem đợi người: đến muộn.

– Xem đi xa: thuận lợi.

– Xem pháp lý: hòa giải là hơn.

– Xem sự việc: nếu từ từ sẽ giải quyết xong.

– Xem bệnh tật: kéo dài.

– Xem thi cử: kết quả bình thường.

– Xem mất của: tìm thấy.

– Xem người ra đi: chưa biết đang ở đâu.

3. Nếu dự báo từng hào động, cho biết:

* Nếu hào 1 động:

Cho biết muốn được việc phải có sự ứng xử đúng mức. Cần biết dè dặt, điều tiết bản thân thì mới tốt. Cũng cho biết: việc đang làm không chính đáng, nếu gạt bỏ được ý nghĩ không chính đáng thì sẽ gặp điều lành.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: không tốt.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: bán buôn có lợi, bán lẻ không lợi.

* Nếu hào 2 động:

Cho biết hãy tận dụng cơ hội mà hành động, sẽ không có dịp may thứ hai như lúc này. Cũng cho biết: nếu biết người biết mình thì mới thắng lợi. Cần cẩn trọng, rất dễ sai lầm chỉ vì một nguyên cớ rất nhỏ.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: đang vượng nhưng có tổn thất.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: gặp khó khăn.

* Nếu hào 3 động:

Cho biết nếu không tự tiết chế được bản thân, không dè dặt lại hồ đồ thì sẽ rước vạ vào thân. Cũng cho biết: tình thế rất không thuận lợi, nên tĩnh lặng mà tu tỉnh bản thân, không đua chen mong cầu thì mọi việc mối yên. Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 gui1 mei4) chi tiết nhất

– Xem tài vận: suy yếu.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: không thành công, có hao tổn.

* Nếu hào 4 động:

Cho biết nếu vui vẻ tiết chế bản thân, mọi việc vừa mức và dè dặt, hành động đúng lúc thì đạt kết quả. Cũng cho biết: mọi việc muốn thành đạt phải tạo ra sự đồng thuận. Hiện đã có thời cơ làm việc đồng thuận này.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng.

– Xem khai trương: khai trương đại cát nhưng phô trương sẽ bất lợi.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

* Nếu hào 5 động:

Cho biết đã có cơ hội thuận lợi cho mọi việc, nêu biết tiết chế bản thân thì hành động vào lúc này tất thành công. Cũng cho biết: nếu đi vào đạo, đây là thời cơ tốt nhất. Đối với người đời, năm Dậu hoặc tháng Tám (âm lịch) hàng năm là thời cơ tốt nhất cho mọi việc.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: bình thường.

– Xem khai trương: khai trương đại cát

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

* Nếu hào 6 động:

Cho biết nếu khe khắt quá mức, nguyên tắc quá thì hỏng việc. Cũng cho biết: hãy tạm bằng lòng với kết quả hiện tại. Có sự khó khăn mọi bề nhưng thời vận đã tới. Nên đi xa lập nghiệp mối thịnh đạt. Xuất ngoại rất hợp.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: có vượng nhưng đã suy yếu và nay khó khăn.

– Xem khai trương: không nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, có tổn thất.

T/H.

– Xem thêm: Gieo quẻ hỏi việc

Trả lời