Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Trạch Địa Tụy (萃 cui4) chi tiết nhất

Kinh Dịch (易經) là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…

Các biểu tượng của Kinh Dịch là nằm trong tập hợp của 64 tổ hợp của các đường trừu tượng gọi là quẻ (卦 guà). Mỗi quẻ bao gồm 6 hào (爻 yáo) được biểu diễn dưới dạng các đoạn thẳng nằm ngang; mỗi hào này có thể là Dương (đường liền nét) hay Âm (đường đứt nét bao gồm hai đoạn thẳng cách nhau một khe nhỏ). Với sáu đoạn thẳng này được đặt lên nhau từ dưới lên trên trong mỗi quẻ suy ra có 26 hay 64 tổ hợp của hào và như vậy có 64 quẻ.

Mỗi quẻ đại diện cho một trạng thái, tiến trình hay sự thay đổi có thể xảy ra. Khi quẻ được gieo bằng một trong những phương thức của bói toán bằng Kinh Dịch thì mỗi một đường (hào) có thể là tĩnh hoặc động. Hào động có thể có sự thay đổi từ Âm sang Dương hay ngược lại để tạo thành một quẻ khác, việc giải nghĩa của quẻ được gieo ban đầu dựa trên sự cân nhắc và xem xét các thay đổi đó.

1. Quẻ Trạch Địa Tụy (萃 cui4) – Đồ hình quẻ

Quẻ Trạch Địa Tụy, đồ hình :::||: còn gọi là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ thứ 45 của Kinh Dịch.

* Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

* Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

Đầm lên ở trên đất là quẻ Tụy. Người quân tử lấy đấy mà tàng chứa đồ binh khí để phòng sự bất ngờ xảy ra. Tụy nghĩa là nhóm họp. Trong đạo nhóm họp rất khó khăn và huyền bí. Nhóm họp tất cốt ở chí thành. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải – Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Tụy là Tụ (tụ họp đông đảo: thi thố, vui buồn phức tạp). Thuộc tháng 6.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Sơn Lôi Di (頤 yi2) chi tiết nhất

Khi dự báo gặp quẻ này, cho biết: công việc làm theo nhóm đông, tập thể thì tốt. Việc nếu công khai thì lợi. Cần có chi phí lớn việc mới thành, cứ tiến lên mà hành động đạt kết quả lâu dài.

Sự tập họp là cội nguồn của thành đạt. Có lợi: gặp được một nhân vật, biết kiên trì và quyết tâm thực hiện. Người có tài năng chưa đủ mà còn phải làm việc nghĩa. Phải biết tập họp lực lượng để thực hiện các việc trọng đại. Sẽ có lợi nếu hợp tác được với mọi người. Một lời khuyên: khi nhóm (gia đình, xí nghiệp, đảng phái) gặp vấn đề khó khăn xảy ra, hãy thông báo với người lãnh đạo và tăng cường sự đoàn kết, phải biết hy sinh rất nhiều công sức mới đạt được mục đích.

Ý nghĩa của quẻ Trạch Địa Tụy

Quẻ Trạch Địa Tụy tượng quẻ có nước đầm tụ ở trên mặt đất. Từ đó gợi ra sự tập hợp của nhóm người. Nếu như quẻ Thủy Địa Tỷ có thượng quái là Khảm mang ý nghĩa là sự nguy hiểm, quần chúng có sự bất mãn thì quẻ Tụy có thượng quái là Đoài, quần chúng tuân theo, dễ bảo, trên tinh thần tôn trọng, vui vẻ. Tụy có ý nghĩa là kết hợp, đoàn tụ hay sự gom lại. Tượng quẻ của quẻ Tụy là Trạch Thượng Ư Địa là trên mặt đất có đầm, tượng trưng cho sự vâng lời, phục tùng và hạnh phúc. Quẻ này mang đến vận số thịnh vượng, mọi mong muốn đều có thể thực hiện được.

Quẻ Trạch Địa Tụy tốt cho việc gì?

Quẻ Trạch Địa Tụy mang điềm tốt, mọi điều đều được thuận. Công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, chọn kinh doanh buôn bán thì thu được nhiều tài lộc. Tình duyên – gia đạo đều được hạnh phúc, yên bình.

2. Nếu chỉ tiết hóa từng sự việc, cho biết:

– Xem thế vận: có thanh danh và tín nhiệm mà đang ở vận khí tốt đẹp.

  Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thủy Phong Tỉnh (井 jing3) chi tiết nhất

– Xem hy vọng: được thực hiện.

– Xem tài lộc: có đủ 

– Xem sự nghiệp: thành đạt.

– Xem nhậm chức: có chức vị như ý.

– Xem nghề nghiệp: chuyển nghề sẽ có địa vị tốt hơn.

– Xem tình yêu: ý hợp tâm đầu.

– Xem hôn nhân: thành lương duyên.

– Xem đợi người: đang đến.

– Xem đi xa: chuyến đi thú vị.

– Xem pháp lý: hòa giải là hơn sẽ có lợi cho mình.

– Xem sự việc: tự chủ động mà giải quyết.

– Xem bệnh tật: bệnh thuyên giảm.

– Xem thi cử: đạt kết quả tốt.

– Xem mất của: tìm thấy

– Xem người ra đi: chuyến đi bình thường

3. Nếu dự báo theo từng thời điểm, cho biết:

* Nếu hào 1 động:

Cho biết hãy tin và nghe một người nào đó có đạo đức, năng lực, thì họ sẽ giúp mình vượt khó khăn, Cũng cho biết: công việc tuy khó khăn, nhưng rồi cũng đi đến kết quả. Cứ theo mục đích đã vạch ra mà thực hiện.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: bình thường, đề phòng mất cơ hội kiếm tiền.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: thận trọng lựa chọn đối tượng giao dịch, lưu ý: vì cái lợi trước mắt có thể chịu tổn thất.

* Nếu hào 2 động:

Cho biết nếu chỉ độc lập tiến hành công việc sẽ không thành, cần có liên kết thành nhóm mới đi đến kết quả. Cũng cho biết: việc thành bại là do mình tự quyết. Hãy thuận theo lẽ tự nhiên, nếu cưỡng cầu chỉ thêm nhọc lòng vô ích. Về tình duyên nếu thấy không thuận thì nên tránh khỏi mắc vòng phiền lụy.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng.

– Xem khai trương: khai trương đại cát.

– Xem buôn bán và giao dịch: có đối tác làm ăn thích hợp mới phát tài.

* Nếu hào 3 động:

Cho biết tìm mọi cách mà quan hệ, hợp thành nhóm với ai đó mà hành động thì mới có kết quả. Cũng cho biết: hãy tự bằng lòng với hiện tại, càng vẫy vùng, bôn ba càng không đi đến kết quả gì. Hãy để lòng thanh thản thì còn có hy vọng trong tương lai.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

  Giải mã ý nghĩa 64 quẻ dịch: Thủy Thiên Nhu (需 xū) chi tiết nhất

– Xem tài vận: bình thường.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: có xuất hiện khó khăn, nên mở rộng phạm vi kinh doanh mối thu lợi nhuận.

* Nếu hào 4 động:

Cho biết việc chỉ thành qua sự thuyết phục và có hành động vị tha. Cũng cho biết cần có niên tin với ai đó mà phó thác công việc. Cần giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài để thực hiện mục đích đề ra. Việc tuy chậm chạp nhưng chắc chắn.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: hiện đang tốt, có thể gặp phiền phức trong làm ăn.

– Xem khai trương: có thể khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi, được cả danh và lợi.

* Nếu hào 5 động:

Cho biết người theo mình vì mình có địa vị cao. Không tự ái khi người chưa tin mình mà vân giữ nguyên tư cách. Cũng cho biết: hoàn cảnh hiện tại không thuận lợi, việc làm có người hẹp hòi ngăn cản, song gặp người hiền đức giúp, tai họa đều quà.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: khá vượng.

– Xem khai trương: có thể khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: thuận lợi.

* Nếu hào 6 động:

Cho biết hiện tại thân cô thế cô, nếu an phận thì không sai lầm. Cũng cho biết mọi việc ban đầu khó khăn, sau sẽ thuận lợi. Song phải đợi thời cơ mới hành động. Nếu kinh doanh, nên giữ vốn sẽ có lúc thu lợi lớn.

Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:

– Xem tài vận: chưa tốt.

– Xem khai trương: chưa nên khai trương.

– Xem buôn bán và giao dịch: không thuận lợi, nhưng sau sẽ vượt qua khó khăn.

T/H.

– Xem thêm: Gieo quẻ hỏi việc

Trả lời