Site icon Văn Cúng Lễ Tết Việt Nam

Văn khấn cho ngày giỗ chính – cúng Gia tiên

van-khan-cho-ngay-gio-chinh-cung-gia-tien-1

VĂN KHẤN CHO NGÀY GIỖ CHÍNH – CÚNG GIA TIÊN 

Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày giỗ chính

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

     – Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

     – Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

     – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

     – Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quan trong xứ này.

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm……. (Âm lịch).

Tín chủ chúng con là….

Tuổi…

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày giỗ của….

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh.

Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng giám, phù hộ cho toàn gia chúng con mọi sự an lành.

Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Cẩn cáo!

Văn khấn Gia tiên vào chính ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  – Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  – Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

  – Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

  – Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ………

Tín chủ chúng con là…………………………

Ngụ tại………………………………….

Hôm nay là ngày ……… tháng ……năm…………

Là chính ngày Cát Kỵ của………………………

Thiết nghĩ…………………. Vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề giãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án thành khẩn kính mời…..

Mất ngày …..tháng……….năm………

Mộ phần táng tại………………………

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an bình, gia cảnh thịnh vượng.

Chúng con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh đệ, Cô di, tỷ muội và toàn thể các hương linh Gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Xin mời các vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn Cáo!

 

 

Exit mobile version