Site icon Văn Cúng Lễ Tết Việt Nam

Văn khấn giải hạn sao Thái Dương

van-khan-giai-han-sao-thai-duong-1

Sắm lễ thắp hương:

Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng.

Chuẩn bị và thắp 12 ngọn nến. Bài vị màu vàng, mũ vàng, cùng hương thơm, hoa quả tươi, bánh kẹo, phẩm oản…cùng tiền vàng mã và 36 đồng tiền (dương). Hướng về phương Đông làm lễ giải sao.

Theo quan niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, không tốt với nữ giới.

Văn khấn giải hạn sao Thái Dương

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:……………………………….

Hôm nay là ngày…tháng…năm…, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ)…….để làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Exit mobile version