Site icon Văn Cúng Lễ Tết Việt Nam

Văn khấn tạ Đền Bà Chúa Kho Thánh Mẫu

van-khan-ta-den-ba-chua-kho-thanh-mau-1

VĂN KHẤN TẠ ĐỀN BÀ CHÚA KHO THÁNH MẪU
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
– Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh chúng.
– Con xin kính lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh.
– Con xin kính lạy Thiên tiên Thánh Mẫu, Địa thiên Thánh Mẫu, Thủy tiên Thánh Mẫu.
– Con xin kính lạy đức chúa Kho Thánh Mẫu hiển hoá anh linh.
– Con xin kính lạy Đương Niên Hành khiển chí đức Tôn thần.
– Con xin kính lạy Đường cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương.
– Con xin kính lạy Ngũ Hổ thần tướng, Thanh Bạch Xà Thần linh.
Hương tử con là:……………………………….
Ngụ tại:…………………………………………..
Ngày hôm nay là ngày…………………………………………..
Con sắm sửa kim ngân, hương hoa, lễ vật một lòng thành tâm dâng lễ, sám hối cầu xin phù hộ cho hương tử con được: gia quyến bình an, vạn sự cầu được như ý.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Cẩn tấu!

Exit mobile version