Lễ bán khoán

Lễ bán khoán

Tín đồ, Phật tử cũng như khách hành hương đi lễ chùa ngoài nhu cầu được Phật, Thánh tế độ cho việc tăng tài, tăng lộc, cầu xin sức khỏe, bình an… còn có nguyện vọng bán khoán trẻ nhỏ để mong con cháu mau lớn, khỏe mạnh, vững vàng…

Việc bán khoán là tập tục thường làm ở đền thờ, nhưng ở chùa cũng có lệ bán khoán, tức là làm lễ cầu Phật, cầu Đức Ông nhận trẻ nhỏ làm con cái, bảo vệ, phù hộ cho trẻ mạnh khỏe, thông minh cho đến lúc trưởng thành. Có người làm lễ bán hết một giáp (đến khi trẻ 13 tuổi), có người làm lẻ bán trọn đời tùy theo gia chủ. Theo Phật giáo thì làm lễ quy y cho trẻ là được và hướng dẫn cho chúng hướng thiện. Ngày nay tục bán khoán vẫn còn khá phổ biến.

le-ban-khoan1

Nghi thức làm lễ đó như sau:

Cha (hoặc mẹ) của đứa trẻ lên chùa ghi tên tuổi của vợ, chồng và con, hẹn ngày làm lễ. Sau khi sắm lễ (theo sự hướng dẫn) làm lễ xong, gia đình (mai chủ) nhận được một tờ sớ khoán và đem về giữ cẩn thận. Tờ khoán bằng vải hoặc giấy đều được. Sớ bán khoán được lập thành ba bản, một bản đốt sau khi hành lễ, một bản nhà chùa lưu, một bản mại chủ giữ. Khi nào con lớn làm lễ chuộc lại thì sẽ đốt nốt văn khoán.

  Những điều cần biết trong thờ cúng giỗ họ

le-ban-khoan

Đã bán khoán trở thành con cái nhà Phật thì các ngày lễ lớn, hoặc sóc vọng thường lên chùa làm lễ. Người bán con là mại chủ khấn theo bài văn sau:

Nam mô A di Đà Phật

Nam mô A di Đà Pht

Nam mô A di Đà Phật

Hôm nay là ngày… tháng… năm… 

Con mại ch tên là… cùng vợ (hoặc chồng) là… cùng mại tử là… trước Phật đài chúng con xin cúi lạy 9 phương trời, mười phương chư Phật.

Kính lạy đức Ông bn tự Thập bát Long Thần Già lam chân t

Chúng con chí tâm chí thành, sắm biện lễ vật hương hoa, nhân ngày… dâng lên đức Phật cùng đức Ông bản tự. Kính mong chư vị lượng trời soi xét, xá tội, xá lối, độ trì cho mại tử là… cùng gia quyến bình an vô sự, thịnh vượng an khang. Điều lành đưa đến, điều dữ đuổi xua, tám tiết bốn mùa, không lo vận hạn lại kính mong chư vị mở lượng xét soi. 

Cho chúng con được sở cầu như ý.

Cho mại tử được tốt bằng người, tươi bằng bạn vạn sự khang ninh.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Vái 5 vái