Văn khấn ban Công Đồng

VĂN KHẤN BAN CÔNG ĐỒNG

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
 • Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu
 • Con lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh
 • Con lạy Tứ Phủ Khâm Sai
 • Con lạy Chầu Bà Thủ Mệnh
 • Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Hoàng
 • Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô
 • Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cậu
 • Con lạy Công Đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.
 • Con lạy quan Chầu gia.

Hương tử con là:………………….Tuổi……………………………

Cùng đồng gia đại tiểu đẳng, nam nữ tử tôn.

Ngụ tại:…………………………………..

Hôm nay là ngày thángnăm(Âm lịch). Tín chủ con về đền       ………..thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì chogia đình chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu gì đắc đấy, gặp nhiều may mắn.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật!(3 lần, 3 lạy)

Cẩn tấu!

van-khan-ban-cong-dong-1

 

  Văn khấn Lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát