Văn khấn Lễ Đức Ông

VĂN KHẤN LỄ ĐỨC ÔNG

(Trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn lễ Đức ông.

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát Long thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày… tháng…..năm

Tín chủ con là………………..

Ngụ tại…………………………………..

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa……………….

Trước điện Đức ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài.

Chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh chúng trong cảnh chùa đây.

Tín chủ con có lời thưa rằng: Chúng con sinh ra và lớn lên nơi trần tục, tránh sao mắc những lỗi lầm, trước Phật đường sám hối ăn năn, cúi xin Đức ông để đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, làm ăn thuận lợi, mọi sự cầu mong đều được thỏa nguyện.

Giãi tấm lòng, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam MôA Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Cẩn nguyện!

van-khan-le-duc-ong-2

 

  Văn khấn giải hạn Tam Tai