Category Archives: Văn Khấn Đình – Miếu – Chùa

Văn khấn ban Công Đồng

VĂN KHẤN BAN CÔNG ĐỒNG Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính...

Văn khấn thờ Đức thánh quan

Thờ Đức thánh quan Đức thánh quan là Quan Vân Trường, một vị tướng thời...

Văn khấn giải hạn Tam Tai

Cúng Tam Tai thần gây hại Ngoài 9 ngôi sao chiếu mệnh hàng năm kể...

Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

VĂN KHẤN THÀNH HOÀNG Ở ĐÌNH, ĐỀN, MIẾU Nam Mô A Di Đà phật! (3...

Văn khấn cúng dâng sao giải hạn

Lễ cúng dâng sao giải hạn trong ngày Rằm tháng Giêng Ý nghĩa: Người xưa...

Văn Khấn Thần linh ngày Rằm tháng Bảy

LỄ VU LAN VÀ LỄ XÁ TỘI VONG NHÂN RẰM THÁNG BẢY (15 tháng 7...

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng. Sao...

Văn khấn giải hạn sao La Hầu

Sắm lễ thắp hương: Lễ cúng dâng sao La Hầu vào ngày mồng 8 hàng...

Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25...

Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng....