Văn khấn giải hạn sao La Hầu

Sắm lễ thắp hương:

Lễ cúng dâng sao La Hầu vào ngày mồng 8 hàng tháng.

La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn đối với nữ.

Lễ cúng gồm có:

– Thắp 9 ngọn nến.

– Bài vị màu vàng.

– Hương thơm, hoa quả tươi, kẹo bánh, phẩm oản, tiền vàng mã.

– Mũ vàng.

– 36 đồng tiền (dương).

– Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao.

van-khan-giai-han-sao-la-hau-1

Văn khấn giải hạn sao La Hầu

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải sách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức Thiên cung Thần thủ La Hầu đức Tinh quân.

– Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)………..để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

  Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!