Văn khấn Lễ Cải Cát

VĂN KHẤN LỄ CẢI CÁT

(Sang tiểu, sử mộ, dời mộ – Trong lễ Cải Cát, ngoài văn khấn Lễ Cải Cát, còn văn khấn Long Mạch, Sơn thần và Thổ thần)

van-khan-le-cai-cat-2

Văn khấn Lễ Cải Cát

    Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương.

– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ

Hôm nay là ngày…. tháng …. năm …….

Tại tỉnh……huyện……xã……thôn……..

Hiển Khảo (hoặc Tỷ)………………………………………mộ tiền

Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ) xưa, vắng xa trần thế.

Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn.

Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để;

Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương.

Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thể.

Rày thân: Phần mộ dời xong, Lễ Ngu kính tế.

Hồn thiêng xin hưởng, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần.

Phúc để di lưu, phù hộ vững bền miêu duệ.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Lưu ý: Theo phong tục trước và sau khi dời mộ phải khấn trình với Long mạch, Sơn thần và Thổ thần nơi cũ và nơi mới. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu văn khấn Long Mạch, Sơn thần và Thổ thần.

Văn khấn Long Mạch, Sơn thần và Thổ thần

  Văn khấn lễ Hồi Linh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Long Mạch, Sơn Thần, Thổ địa, Thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày……tháng…..năm……

Tín chủ chúng con là:……………………..

Ngụ tại………………………………………………

Nhân hôm nay ngày Cải Cát (dời mộ, sửa mộ) của…………… mộ phần tại………

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ truyền thống sắm sửa hương hoa lễ vật dâng lên án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Kính cáo Sơn Thần, Thổ Thần, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an khang thịnh vượng. 

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!