Category Archives: Văn Khấn

Văn Cúng Khai Trương mở hàng đầu năm

Cúng khai xuân, khai trương để mở hàng đầu năm đối với các công ty,...

Văn khấn ban Công Đồng

VĂN KHẤN BAN CÔNG ĐỒNG Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính...

Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

Lễ bồi hoàn địa mạch Theo quan niệm của người xưa, khi một gia đình...

Văn khấn thờ Đức thánh quan

Thờ Đức thánh quan Đức thánh quan là Quan Vân Trường, một vị tướng thời...

Lễ động thổ làm nhà

Lễ động thổ làm nhà Quan niệm dân gian cho rằng: “Đất có Thổ công,...

Văn khấn giải hạn Tam Tai

Cúng Tam Tai thần gây hại Ngoài 9 ngôi sao chiếu mệnh hàng năm kể...

Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

VĂN KHẤN THÀNH HOÀNG Ở ĐÌNH, ĐỀN, MIẾU Nam Mô A Di Đà phật! (3...

Những điều cần biết về văn khấn trong tang lễ

VĂN KHẤN TRONG TANG LỄ Ý nghĩa: Trong vòng đời có sinh có tử, con...

Văn khấn cúng dâng sao giải hạn

Lễ cúng dâng sao giải hạn trong ngày Rằm tháng Giêng Ý nghĩa: Người xưa...

Văn khấn cho Lễ Giao Thừa

LỄ CÚNG GIAO THỪA (LỄ TRỪ TỊCH) Theo phong tục của người Việt từ cổ...