Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

L bi hoàn địa mạch
Theo quan niệm của người xưa, khi một gia đình nào đó đào đất, lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may làm tổn thương đến Long mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặp tai họa, vận rủi, điềm xấu… Do đó gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai họa, vận xấu.

Để tránh được tai họa thì gia chủ phải lấy nước ở ba con sông, hòa với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), cho chỉ năm màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hô” bày lễ hoa quả ứng với Ngũ Hành (năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen (hoặc tím), cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa năm màu, hương, vàng mã… khấn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch.

van-khan-le-boi-hoan-dia-mach-2

VĂN KHẤN BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thô chư vị Tôn thần. 

Con kính lạy các Ngài Ngũ Phương, Ngủ đê, Ngũ nhạc Thánh đế, Nhị thập Tứ khí Thần quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị Thổ thần cùng Quyến thuộc. 

Kính lạy các ngài Kim niên đương cai Tôn thần, Bản cảnh Thành Hoàng Tôn thần và các vị thần linh cai quản ờ trong khu vực này! 

           Tín chủ chúng con là…………………….. 

            Ngụ tại……………………………… 

            Hôm nay là ngày … tháng … năm … 

             Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin hồi hoàn địa mạch. Tín chủ con có lời thưa rng:

              Bởi vì trước đây

              Do tinh mờ mịt

              Thức tỉnh hồn mê

              Đào đất lấp ao

              Gây nên chấn động

              Hoặc hởi khách quan

              Hoặc do chủ sự

              Tổn thương Long Mạch

              Mạo phạm thần uy

              Ảnh hưởng khí mạch 

               Nay mun cho phong th an hòa, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai họa, nên tín chủ chúng con trượng uy Đại sĩ, nương đức Tôn thần, cung tọa bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành.

               Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng ngài U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Đế, Hậu Thổ nguyên Quân, Sơn Nhạc Đế Quân, Đương Phương Thổ Địa, Thổ phủ Thần kỳ, hai mươi bn khí Thần quân, hai mươi bn Long Mạch Thần quan, hai mươi bốn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn Sơn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn hướng Địa Mạch Thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, Th bá, Thổ Hậu, Thổ Mãnh, Thổ trọng thần quân, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Th tôn, Thổ thảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ Kỳ Ngũ Phương Bát quái, và các thần minh quyến thuộc, Kim niên Hành Khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Đương cảnh Thành Hoàng bản thổ Đại vương và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. 
               Cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời cầu thỉnh, chuân tâu sám tạ, giáng phó án tiền, thụ hường lễ vật nguyện cho

               Phong thổ phì nhiêu 

               Khí sung mạch vượng 

               Thần an tiết thuận

               Nhân sự hưng long

               S cầu như ý 

               Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

 

  Văn khấn vào ngày Tiên Thường