Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần ( vào ngày mồng Một và Rằm)

VĂN KHẤN NGÀY MỒNG MỘT VÀ RẰM HÀNG THÁNG

Ý nghĩa:

Hầu hết các gia đình người Việt thường thắp hương Gia tiên, Thổ thần nhằm vào ngày mồng Một (lễ Sóc) và ngày Rằm (lễ Vọng – vì thế họ thường thắp hương vào chiều ngày Rằm) hàng tháng. Bởi theo lệ xưa, cứ vào ngày mồng Một và ngày Rằm hàng tháng, mọi người thường làm lễ cúng trên bàn thờ Gia tiên cúng Gia tiên và Gia thần để cầu xin sức khỏe, bình an, may mắn,… cho mọi người trong gia đình.

Sắm lễ:

Vào ngày mồng Một và Rằm mọi người thường cúng hoa quả, bánh oản hoặc làm đồ chay để cùng (cúng chay) vì vậy đồ lễ không thể thiếu hương thơm, kim ngân, hoa quả tươi, xôi, oản, bánh kẹo,… cùng trầu cau, tiền vàng mã.

van-khan-than-tho-cong-va-cac-vi-than-vao-ngay-mong-mot-va-ram-1

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần ( Vào ngày mồng một và Rằm)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Đông Thần quân.
 • Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa, Bản Mạch.
 • Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Tiền hậu Địa chủ Tài thần
 • Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong xứ này.

Tín chủ chúng con là:………………

Ngụ tại :…………………………….

Hôm nay là ngày …. tháng …. năm …., tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, thắp nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch, Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn thần cai quản trong xứ này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con bình an, công việc hanh thông, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Văn khấn Gia tiên (vào các ngày mồng Một và ngày Rằm)

  Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.
 • Con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong xứ này.

Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ……

Tín chủ chúng con là …………………………………

Ngụ tại ……………………… cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị Tôn thần cai quản trong xứ này.

Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!