Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

VĂN KHẤN THÀNH HOÀNG Ở ĐÌNH, ĐỀN, MIẾU

van-khan-thanh-hoang-o-dinh-den-mieu-2

Nam Mô A Di Đà phật! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
  • Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.
  • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
  • Tín chủ con là…………..
  • Ngụ tại………….
  • Hôm nay là ngày…. thángnăm (Âm lịch)

Hương tử con đến nơi……(Đình hoặc Đền hoặc Miếu) thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên Đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, xôi oản…

Cầu mong đức Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tong tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Cẩn tấu!

 

  Văn khấn lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh