Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

Sắm lễ thắp hương

Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25 hàng tháng.

– Thắp 20 ngọn nến xếp.

– Hương thơm, hoa quả tươi, bánh kẹo, phẩm oản,…

– Tiền vàng mã.

– Bài vị màu xanh.

– Mũ xanh.

– 36 tiền đồng (dương).

– Hướng về chính Đông để làm lễ.

Mộc Đức là sao tốt nhưng không tốt cho những người vượng Hỏa.

van-khan-giai-han-sao-moc-duc-2

Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải sách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính kính lạy đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân.

– Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)………..để làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

  Văn khấn thờ Đức thánh quan

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!