Văn khấn lễ Chầu Tổ

Văn khấn Lễ Chầu Tổ

(Văn khấn trong lễ tang: Sau khi làm Lễ Hồi Linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết với Tổ tiên ở bàn thờ chính, nếu là gia đình nhà con thứ thì yết cáo tại nhà thờ của chi họ, nơi thờ ông bà nội, hoặc cụ nội).

van-khan-le-chau-to-1

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

–  Con kính lạy chín phương Trời, Mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngày Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, hương linh nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày….tháng….năm…..

Hậu duệ tôn là………….

Vâng theo lệnh của mẫu thân ( nếu là mẹ hoặc phụ thân nếu là cha) và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại.

Kính cáo Tổ Tiên:

Vì có: Hiển Khảo ( hoặc Hiển Tỷ)…… thọ chung ngày……nay đã an tang xong, làm Lễ Hồi Linh.

Kính theo lễ nghi phong tục, xin kính dâng lễ vật gồm hương hoa chuối oản, trầu câu, đèn nến, xôi gà thịt rượu, gọi là lễ bạc tâm thành. (Nếu sắp lễ có những thứ khác thì khi khấn tùy theo đồ lễ mà kể ra)

Kính cẩn quỳ trước linh vị của: Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, liệt vị Tiên linh. Trình thưa rằng:

        Vật vốn nhờ trời

        Người sinh nhờ Tổ

        Xót nay phu thân (hoặc phụ mẫu)

        Theo Tiên theo Tổ

        Sơ ngu vừa đặt tế điện

        Nghĩ trước nghĩ sau

        Vật mọn kính bày lễ số.

        Ngửa trông chứng giám lòng thành;

        Cúi nguyện phù trì bảo hộ.

Chúng con lễ bạc tâm thành tâm kính bái, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

 

  Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch