Văn khấn lễ Tân gia

LỄ TÂN GIA (Ăn mừng nhà mới)

Ý nghĩa:

Theo lệ, sau lễ gia chủ làm lễ nhập trạch và dọn về nhà mới yên ổn mọi bề, họ sẽ phải làm Lễ Tân gia nghĩa là tổ chức ăn mừng nhà mới cùng với người thân và bạn bè quen thuộc với ý nghĩa thông báo với mọi người về việc nhà mới của mình. Lễ Tân gia thường được tổ chức rất long trọng.

Sắm lễ

Gia chủ sẽ dâng lễ cúng Táo Quân, Thổ thần và Gia tiên trước tiên, mâm cúng gồm có: Hương thơm, hoa quả tươi, vàng mã, trầu cau, rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn.

Ngoài ra tùy vào lượng khách được mời, gia chủ sẽ làm tiệc mặn để mời khách đến mừng nhà mới. Khách được mời thường mang quà đến tặng cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho gia chủ.

van-khan-le-tan-gia-2

Văn khấn yết cáo Táo Quân Thổ thần

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm …..

Ngụ tại:………….

Tín chủ con là: …………………..

Thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương, hoa, trà, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án tọa Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân. Kính cẩn tâu rằng :

Ngài giữ ngôi nam thái

Trừ tai cứu họa, bảo vệ dân lành

Nay bản gia hoàn tất công trình

Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa

Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình

Cầu xin gia đình, an khang thịnh vượng

Làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào

Cửa rộng nhà cao, trong êm ngoài ấm

Vợ chồng hòa thuận, con cháu sum vầy

Cúi nhờ ân đức cao dày

Đoái thương phù trì bảo hộ.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Văn cúng Gia tiên (Nhân Lễ Tân gia)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm …..

Ngụ tại:………….

Gia đình chúng con mới dọn về: (địa chỉ nhà mới) …………

Thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên bàn thờ trước linh tọa, kính trình các cụ nội ngoại Gia tiên. Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa kính lễ khanh hạ. Nay chúng con làm Lễ Tân gia, cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng hưng long, con cháu được bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!