Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Sắm lễ thắp hương

Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng.

Sao Kế Đô là sao xấu, sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam.

Lễ cúng gồm có:

– Thắp 21 ngọn nến.

– Bài vị màu vàng.

– Hương hoa, quả tươi, phẩm oản, bánh kẹo, tiền vàng,…

– Mũ màu vàng.

– 36 đồng tiền (dương).

– Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

van-khan-giai-han-sao-ke-do-1

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải sách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.

– Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)………..để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

  Văn khấn Tiền Chủ

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!