Những điều cần biết về cách cúng giỗ của người theo đạo Phật

Cúng giỗ của người theo đạo Phật

Có nhiều Phật tử, ngày giỗ không cúng ở nhà mà làm giỗ trên chùa.

cung-gio-cua-nguoi-theo-phat

 

Tại chùa, gia chủ cũng khấn vái và cũng mời bạn bè tới dự cỗ chay. Công việc làm cỗ chay do nhà chùa đảm nhiệm. Làm giỗ trên chùa, ngoài việc lễ bái còn có tăng, tiểu đọc kinh siêu độ cho người đã khuất. Phật giáo quan niệm rằng, lúc sinh thời, người khuất có làm điều gì lầm lỗi, thì những câu kinh tụng niệm trong ngày giỗ cũng có thể làm nhẹ bớt tội lỗi.

  Lễ hội Ook om bok của người Khmer