Những điều cần biết về cúng Tiền chủ

Cúng Tiền chủ

Tiền chủ là chủ của một ngôi nhà trước tiên, và ở ngôi nhà này cho đến khi tết cũng tồn tại ngôi nhà này.

Theo thời gian, ngôi nhà thay đổi chủ, từ chủ này sang chủ khác. Đó là chuyện bình thường trên trần thế. Nhưng tại cõi âm, người Tiền chủ vẫn nhớ ngôi nhà mà xưa họ đã ở, nên vẫn thỉnh thoảng đi lại thăm nom và coi những người chủ sau của ngôi nhà (không phải là chủ đích thực của ngôi nhà). Do người xưa suy nghĩ như vậy, cho nên các chủ đến ở sau, nếu không muốn bị vong hồn người Tiền chủ quấy rối, họ phải lập bàn thờ Tiền chủ.

nhung-dieu-can-biet-ve-cung-tien-chu-1

Bàn thờ Tiền chủ là một cây hương xây ở ngoài sân. Cây hương gồm có một cột trụ cao khoảng 1 mét 6 trở lên, mé trên xây rộng ra như một mặt bàn thờ, có thành ở đằng sau và hai bên. Trên bàn thờ đặt một bình hương. Không có bài vị vì không ai biết tên Tiền chủ là được.

Cúng Tiền chủ vào những ngày rằm, mồng một (ngày sóc vọng), giỗ, tết. Đồ lễ cũng giống như đồ lễ cúng Thổ công. Thậm chí mỗi khi trong nhà có ai đó ốm đau, bệnh tật hoặc gặp chuyện lục đục không hay, người ta đều cúng khấn Tiền chủ, cầu sự bình an.

  Những điều cần biết trong thờ cúng giỗ họ