Những điều cần biết về giỗ hậu

Giỗ hậu

Những người sinh thời không có con trai, do vậy mà khi qua đời sẽ không có người cúng giỗ, và cũng không lập tự, vì không lập tự, lại là trưởng và cũng nghĩ rằng người ăn thừa tự sau này vẫn có thể bỏ giỗ mình, hoặc đến thời con cháu người ấy cũng sẽ bỏ giỗ mình, nên khi bản thân còn mạnh khỏe, giàu sang, có của ăn, của để, họ đã mua ruộng nương cúng vào họ, hoặc vào chùa, vào đền hoặc vào đình để sau này khi khuất núi thì chùa, đền hoặc đình sẽ cúng giỗ cho họ. Những giỗ cúng như vậy gọi là giỗ hậu.

nhung-dieu-can-biet-ve-gio-hau-2

Tại nhiều làng, trong hương ước có ghi khoản mua hậu. Nghĩa là người nào muốn sau này khi qua đời, làng cúng giỗ thì phải bỏ tiền ra mua sự cúng giỗ đó với làng. Tiền mua giỗ hậu nộp vào quỹ làng để sắm thêm tự khí, mở đền, đình, hoặc dùng vàỏ các việc công ích khác.

Mua giỗ hậu có thể mua bằng tiền hay ruộng vườn. Khi qua đời thì làng nước, chùa chiền hoặc họ làm ma.

Nếu ngày giỗ hậu tại nhà thờ họ, thì tộc trưỏng là người cúng giỗ và mời một sô con cháu trong họ tới dự giỗ.

Nếu tại đình, thì các hương chức, quan viên cúng giỗ rồi cùng nhau chia phần hưỏng lộc hậu, ăn uống ngay tại đình hoặc mang về.

  Những điều cần biết về thờ cúng Thổ công

Giỗ hậu cúng nơi nhà hậu, một căn nhà riêng tại đình, chùa dùng để làm giỗ hậu.

Người khấn giỗ tại đình thường gọi là ông từ, hoặc vị tiên chỉ trong làng. Trong ngày giỗ hậu, ngoài việc cúng hưởng giỗ, dân làng cũng phải sa lễ để cúng cáo Thành hoàng.

Nếu tại chùa thì việc khấn vái do nhà sư trụ trì chùa đảm nhiệm. Trong ngày giỗ hậu, tại đây có tụng kinh để cầu an vong hồn người khuất.