Những điều cần biết khi cúng 7 ngày 

Cúng 7 ngày 

Tính từ ngày chết, cứ 7 ngày tổ chức 1 lần lễ cầu siêu và cúng cơm. Ngày này gia chủ sẽ mời tăng ni tới nhà tụng kinh cầu siêu cho người đã khuất, hoặc cũng có thể xin làm lễ tụng kinh tại chùa. Buổi cầu siêu sau 7 ngày lần thứ nhất gọi là sơ thất, tuần thứ hai tiếp theo gọi là nhị thất, rồi tam thất… cứ thế cúng cho đến lần thứ 7 gọi là thất thất, đây là lần cuối cùng của việc cúng 7 ngày nên cũng được gọi là chung thất hoặc tứ cửu tức là cúng bốn mươi chín ngày.

Nếu tụng kinh tại chùa thì từ lần sơ thất đến chung thất người ta phải rước hồn bạch hoặc Thần chủ (nay là ảnh chân dung người chết) lên chùa.

nhung-dieu-can-biet-khi-cung-7-ngay-1

Đến chung thất (bốn chín ngày) là tuần sau cùng, con cháu tang gia cúng tại nhà có tế lễ, còn mang lên chùa làm chay để tụng kinh sám hối, có khi kéo dài 3 ngày đêm để vong hồn người quá cố được siêu thoát. Có nơi làm lễ bốn chín ngày kéo dài 7 ngày đêm liền.

Theo quan niệm của Phật giáo thì tuần chung thất hết sức quan trọng, nhằm đưa vong hồn người chết lên chùa để nương nhờ cửa Phật che chở và bảo vệ.

  Những điều cần biết về Tết Trùng Thập