Tục lệ dâu, rể làm lễ gia tiên 

Dâu, rể làm lễ gia tiên 

tuc-le-dau-re-lam-le-gia-tien-2

Trong gia đình xảy ra biến cố gì, con cháu đều phải cúng cáo gia tiên từ việc hiếu đến việc hỷ, từ việc vui cho tới việc buồn…

Chính vì thế, trong ngày vui mừng lễ thành hôn cho con cháu, ngoài người gia trưởng phải khấn vái tổ tiên thì cô dâu, chú rể cũng phải cúng lễ tổ tiên.
Trước khi sang nhà gái đón dâu, chú rể phải làm lễ ở bàn thờ nhà mình. Đến khi sang nhà gái đón dâu, cả cô dâu và chú rể đều phải xin phép hai họ cho cúng lễ tổ tiên nhà gái ở tại chính nhà bố mẹ vợ (có trường hợp còn vào lễ ở nhà thờ họ bên nhà vợ).

Đối vối cô dâu cũng vậy, ngày vu quy, khi về nhà chồng, việc đầu tiên là phải lễ trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng. Khi về đến nhà chồng nhiều nơi còn quy định khi cô dâu về thì gia đình nhà chồng phải đưa cô dâu đến lễ ở nhà thờ trong hai họ nội, ngoại nhà chồng.

Việc làm lễ trước bàn thờ nhà chồng hoặc ở nhà vợ mục đích chính là để cô dâu chú rể trình diện với tổ tiên ông bà coi như tổ tiên ông bà của bên vợ (hay chồng) cũng như nhà mình. Và đây cũng là dịp tổ tiên nhận mặt chàng rể hoặc nàng dâu.

 

  Những điều cần biết về cách cúng giỗ của người theo đạo Phật