Những điều cần biết về lễ tơ hồng 

Lễ tơ hồng 

Người xưa cho rằng, việc nên vợ nên chồng là do ông Tơ bà Nguyệt se duyên, chính vì thế khi cô dâu chú rể thành vợ thành chồng phải tạ ơn ông Tơ và bà Nguyệt, cầu xin ông Tơ bà Nguyệt phù hộ cho ăn nên làm ra và phù hộ cho ăn ở với nhau trọn kiếp trọn đời.

Vì vậy, sau khi đón dâu về, người chủ hôn sẽ vào bàn thờ gia tiên nhà chú rể để làm lễ trước rồi hai vợ chồng cô dâu chú rể vào lễ sau. Dân gian gọi lễ này là lễ tơ hồng. Trong lễ tơ hồng có đọc văn tế. Nệi dung bản văn tế mỗi nơi viết một khác không quy định thống nhất, nhưng nội dung cơ bản là ca tụng công đức ông Tơ bà Nguyệt se mối duyên lành cho đôi trẻ và mong ông bà tiếp tục phù hộ cho cô dâu chú rể ăn ở với nhau đến đầu bạc răng long, sinh con đàn, cháu đống, ăn nên làm ra.

Hiện nay phong tục này hầu như đã bị bỏ qua, chỉ còn lại một số ít gia đình vẫn tổ chức. Nội dung cơ bản của lễ ông Tơ bà Nguyệt là biểu dương đạo vợ chồng ăn ở chung thuỷ, sống hòa thuận. Đây là một nghi lễ mang ý nghĩa cao quý, giáo dục con người làm điều thiện, tránh điều tà ác.

nhung-dieu-can-biet-ve-le-hong-1

VĂN KHẤN GIA THẦN, GIA TIÊN KHI CƯỚI GẢ

  Cúng giỗ những người mất tích

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

-Hoàng thiên Hậu tổ chư vị Tôn thần

-Ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa

-Ngài Bản gia Táo quân cùng các chư vị Tôn thần.

-Tổ tiên và các chư vị hương linh nội, ngoại

Hôm nay là ngày tháng………..năm…………..

Tín chủ chúng con là:…………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………

Con trai (hoặc con gái) của tín chủ là:…………………….

Năm nay……….tuổi, kết duyên cùng………………….

Người thôn………… , xã……………… huyện…………………..

Tỉnh………………….. Con của ông bà…………………………

Nay thủ tục hôn lễ đã thành.

Xin sắm sửa: hương hoa, trà quả cùng lễ vật…………….

Dâng lên trước án

Kính lạy:

-Trước Thần linh bản thổ

– Trước linh bài liệt vị gia tiên

– Trước Phúc tổ di lai, Ông Tơ Bà Nguyệt.

Xin được giáng lâm, nạp thụ

Phù hộ cho các cháu:

Giai lão trăm năm, vừng bền hai họ.

Nghi thất nghi gia, con cháu thịnh đạt.

Cúi xin chư vị gia ân

Mọi sự hanh thông, cung trần bái thỉnh.

Cẩn cáo!