Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch

Sắm lễ thắp hương

Lễ cúng dâng sao Thái Bạch vào ngày 15 hàng tháng.

Thái Bạch là sao xấu, đối với cả nam và nữ, nhưng đối với nam thì đỡ hơn.

Lễ cúng gồm có:

– Thắp 8 ngọn nến.

– Hương thơm, hoa quả tươi, tiền vàng mã, bánh kẹo, phẩm oản,…

– Bài vị màu trắng.

– Mũ trắng.

– 36 đồng tiền (dương).

– Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

van-khan-giai-han-sao-thai-bach-1

Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải sách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức Tây phương Canh Tâm Kim đức Thái Bạch Tinh quân.

– Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)………..để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

  Văn khấn giải hạn sao Thái Dương

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!