Văn khấn lễ Đại Tường

VĂN KHẤN LỄ ĐẠI TƯỜNG

Ngày giỗ hết – tức là ngày giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất hoặc vào năm giỗ thứ ba. Giỗ này các gia đình thường làm linh đình vì sau giỗ này người nhà sẽ không băng tang phục nữa hay còn gọi là hết tang. Giỗ này là giỗ quan trọng nhất trong tất cả những ngày giỗ đối với người mất.

van-khan-le-dai-tuong-1

Văn khấn Thổ thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị thần linh trước khi giỗ hết

     Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

 – Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

     – Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

     – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

     – Con kính lạy các ngài Thần lịn, Thổ địa cai quản trong xứ

này.

     – Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ….

Tín chủ chúng con là:………….. Ngụ tại:………….

Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của………………..

Tín chủ con cùng toàn thể gia khuyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật dâng cúng các vị Tôn thần.

Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo phủ Thần quân, Ngữ Phương, Long Mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an khang thịnh vượng.

Chúng con kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ….. và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cung về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Văn khấn chính ngày giỗ Hết

  Văn khấn cúng dâng sao giải hạn

         Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

 – Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

     – Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

     – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

     – Con kính lạy các ngài Thần lịn, Thổ địa cai quản trong xứ

này.

     – Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khả, Cao Tằng Tổ Tý, Tổ tiên nội ngoại họ….

Tín chủ chúng con là:…………..

Ngụ tại:………….

Hôm nay là ngày……tháng……….năm……..

Chính ngày giỗ hết của……………………

Thiết nghĩ……………… vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời………………………

Mất ngày……. tháng………năm…………

Mộ phần táng tại:………………………

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh đệ, Cô Dì, tỷ muội và toàn thể các hương linh Gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

 

  Văn khấn giải hạn Tam Tai