Văn khấn lễ Thành Phục

Văn khấn Lễ Thành Phục

(Văn khấn trong tang lễ – lễ sau khi gia đình nhân thân mặc đồ tang, tề tựu quanh linh cữu)

van-khan-le-thanh-phuc-2

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các linh hương nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày….tháng….năm….

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là………………..

Vâng theo lệnh mẫu thân/phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân Lễ Thành Phục theo nghi lễ cổ truyền,

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của: Hiển…….chân linh

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

Than ôi! Núi Hỗ (nếu khóc cha hoặc núi Dĩ nếu khóc mẹ) mây che; Nhà Thung (nếu khóc cha hoặc Huyên nếu khóc mẹ) gió bẻ.

Cõi trăm năm, trời khéo hẹp hòi thay;

Cơ một phút, đời sao may mắn nhẽ!

Sân Lai tử, những mong ngày tháng rộng,

Bõ công ơn áo nặng cơm dày

Đồ Thôi y, đâu đã lạ lùng thay, càng cám cảnh đầu tang tóc chế.

Ôi! Thương ôi!

Trời đất làm chi cực thế! Chạnh nhớ cha (hoặc mẹ) điều ăn nết ở, tấm lòng sầu chín khúc, rồi năm canh.

  Văn khấn Lễ Cải Cát

Ai xui nên nỗi này! Nỡ để con, rày nhớ mai mong, nước mắt chảy hai hàng, đầy một mẻ.

Nay vừa chế phục sẵn rồi, bày đặt tang nghi theo lệ

Gậy khăn tuân cứ lối thường;

Thành phục kính dâng điền tế;

Thương ôi!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!