Văn khấn lễ Thiết Linh

Văn khấn Lễ Thiết Linh

(Văn khấn trong tang lễ – lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị)

van-khan-le-thiet-linh-1

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các linh hương nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày….tháng….năm….Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là………………..

Vâng theo lệnh mẫu thân/phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân ngày Lễ Thiết Linh thích nghi lễ cổ truyền

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành

Trước linh vị của: Hiển………chân linh

Xin kính cẩn than rằng:

Than ôi! Gió thổi nhà Thung (nếu khóc cha) hoặc Huyên (nếu khóc mẹ).

Mây che núi Hỗ (nếu khóc cha) hoặc núi Dĩ (nếu khóc mẹ)

Dung mạo một mai vắng vẻ, bão xô cây, nghĩ lại ngậm ngùi thay âm dương đôi ngả xa vời, mây phủ núi, trông càng đau đớn nhẽ!

Sương bay chớp nhoáng, bạch vân nghi ngút, cõi phù sinh;

Nến đỏ hương thơm, án tọa hắt hiu đồ sự tử.

Vài tuần nghi tiết, mong anh hồn thấu khúc tình văn;

  Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

Tấc dạ bi hoài, trông linh vị, tuôn dòng ai lệ!

Ôi! Thương ôi!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!