Những điều cần biết về lễ Chính đán

Lễ Chính đán

Sáng ngày mồng 1 Tết, các gia đình bày cỗ cúng gia tiên tại bàn thờ gia tiên, gọi là lễ Chính đán. Lễ phẩm gồm tất cả những thứ gì đã chuẩn bị từ trong Tết. Chính đán là lễ cúng long trọng nhất mở đầu cho cả năm nên được các gia đình rất chú trọng.

le-chinh-dan

Ngày xưa cúng gia tiên xong, các gia đình lại đến nhà thờ Tổ làm lễ tế Tổ. Các bậc hào trưởng, hương lý ra đình làm lễ tế Thần. Những người cùng một họ (chỉ riêng đàn ông), sau khi lễ tổ tiên các nhà trong chi họ mình rồi đến lễ tổ tiên các nhà chi trên và chi dưới, đồng thời chúc Tết. Họ lớn thì anh em trong gia đình cắt cử nhau đi lễ hết chỉ trong ngày mồng 1 Tết. Người đi lễ Tết phải lễ trước bàn thờ Gia tiên 4 lạy 3 vái, chúc mừng năm mới gia chủ, rồi mới ngồi nói chuyện, uống nước ăn trầu.

le-chinh-dan1

Cũng trong ngày này, nhiều gia đình lên đình, chùa, đền, miếu đi lễ với các lễ phẩm chỉ là oản, chuối, hương, hoa chứ không bày cỗ mặn.

Chúng tôi xin giới thiệu một mẫu văn khấn đơn giản để các bạn tham khảo.

MẪU VĂN KHẤN GIA TIÊN TRONG NGÀY MỒNG 1

(Lễ Chính đán)

Hôm nay là ngày…, tháng…, năm… 

Con (hoặc cháu) là:…  Nguyên quán tại:…. Hiện ở tại:… 

Nay nhân dịp đầu năm, xin dọn dẹp Từ đường, sửa soạn lễ nghi, thỉnh tổ tiên liệt vị, kính cẩn thưa rằng:

Nay theo tuế luật

Mồng một đầu xuân

Mưa móc thấm nhuần

Đón mừng Nguyên đán

Cháu con tưởng niệm

Nội ngoại tổ tiên

Kính cẩn dâng lên

Lễ nghi vật phẩm

Cúi xin chứng giám

Biểu lộ lòng thành

Thỉnh cáo tiên linh

Cùng về âm hưởng

Tôn linh tại thượng

Phù hộ độ trì

Năm mới mọi bề

Yên vui khang thái.

Cẩn cáo!

  Đôi điều cần biết về cúng ngày giỗ chính