Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú

Sắm lễ thắp hương

Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng.

Sao này là sao xấu đối với cả nam nữ và gia trạch.

Lễ vật gồm có:

– Thắp 5 ngọn nến.

– Hương, hoa quả tươi, bánh kẹo, phẩm oản và tiền vàng mã.

– Mũ vàng.

– Bài vị màu vàng.

– 36 tiền đồng (dương).

– Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

van-khan-giai-han-sao-tho-tu-2

Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải sách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh quân.

– Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)………..để làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

  Văn khấn lễ Chung Thất và Tốt Khốc

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!