Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

Sắm lễ:

Lễ cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 hàng tháng.

Thủy Diệu là sao phúc lộc, nhưng xấu đối với nữ và chủ về tai nạn, tang chế.

Lễ cúng gồm có:

– Thắp 7 ngọn nến.

– Bài vị màu đen.

– Tiền vàng.

– Hương hoa.

– Phẩm oản.

– Mũ đen.

– 36 đồng tiền (dương).

– Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao.

van-khan-giai-han-sao-thuy-dieu-2

Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải sách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh quân.

– Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)………..để làm lễ giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

  Văn khấn lễ Đàm Tế

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!