Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Sắm lễ thắp hương

Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng.

Lễ vật gồm có:

– Thắp 15 ngọn nến.

– Hương thơm, hoa quả tươi, tiền vàng mã, phẩm oản, bánh kẹo,…

– Bài vị màu đỏ.

– Mũ đỏ.

– 36 đồng tiền (dương).

– Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao.

van-khan-giai-han-sao-van-han-2

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế – Ngọc Bệ Hạ.

– Con kính lạy ngài tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải sách Tinh quân – Thánh Tiền.

– Con kính lạy đức Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân.

– Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, dâng hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)………..để làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, gia đình bình yên, an khang thịnh vượng.

  Văn khấn giải hạn Tam Tai

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!