Văn khấn Lễ Động Thổ

VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ

Ý nghĩa:

Theo tín ngưỡng, người Việt ta tin rằng: nơi ở cũng như nơi công xưởng, cửa hàng làm ăn buôn bán đều có Công thần Thổ Địa coi giữ. Vì thế, mỗi khi có việc động chạm đến đất đai nhà cửa, công xưởng, cửa hàng, cửa hiệu,… như đào móng làm nhà, sửa sang nhà mới, cơi nới nhà ở,… tức là động đến Công thần Thổ Địa, Long Mạch tại khu vực đó. Cho nên cần phải có lễ vật dâng cúng và cầu khẩn các vị thần này, trước là cáo lễ, sau là cầu các vị gia cát phù trì cho mọi điều được may mắn.

Trước khi tiến hành lễ dâng hương, mọi người thường chọn ngày tốt, giờ tốt, chẳng hạn không được rơi vào ngày Hắc đạo, Sát chủ, Thổ cấm, Trùng tang, Trùng phục,… mà phải là những ngày có sao “tốt”, như ngày Hoàng đạo, ngày Sinh khí, Lộc mã, Phúc sinh, Giải thần,… Còn giờ thì phải là giờ hoàng đạo.

Sửa lễ thắp hương:

Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh. Nhưng ngày nay việc chuẩn bị đồ lễ đơn giản hơn, nhưng nhất thiết phải có con gà, đĩa xôi, hương thơm, hoa (5 màu), quả (5 loại), vàng mã và bánh kẹo,…

van-khan-le-dong-tho-2

Văn khấn Lễ Động Thổ

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy:

  • Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
  • Quan Dương niên Hành khiển năm….
  • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
  • Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tôn thần, các Ngài Tôn thần cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày …. Tháng …. Năm ….. (Âm lịch).

Tín chủ con là ………………….

Tuổi:…………………

Hiện ngụ tại …………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Tín chủ con khởi tạo (nếu “cất nóc” thì đọc là “cất nóc”, nếu “xây cổng” thì đọc là “xây cổng”, nếu tu sửa phương nào thì đọc rõ “tu sửa phương ….” đó ….) căn nhà ở địa chỉ …… ngôi Dương Cơ trụ trạch (nếu là phần mộ thì đọc là “ngôi Âm cơ mộ phần”) để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu (để làm nơi an ổn cho vong linh …..). Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị Linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (“cất nóc”, “xây cổng”, “tu sửa phương…”). Nhân có lễ vật tịnh tài dâng cúng bày trên linh án, tín chủ con thành tâm kính mời:

Ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa.

Ngài Định phúc Táo Quân, các Ngài Địa chúa Long Mạch, Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước án cho chúng con khởi công suôn sẻ, công việc tiến hành trôi chảy, người người đều đặng bình an, vạn sự hanh thông, sở cầu tất ứng.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị hương linh khuất mặt lần khuất quanh đây, các linh hồn chiến sĩ trận vong vì nước, các oan hồn uổng tử không nơi nương tự, xin cùng tới đây thụ hưởng lễ vật, độ cho tín chủ chúng tôi hưng công sở thành, kiến tạo như ý.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Văn khấn Lễ sửa nhà, sửa bếp

  Văn khấn trong Lễ Thôi nôi

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy quan Đương Niên.
  • Con kính lạy các Tôn thần bản xứ.

Tín chủ chúng con là:………………………………

Ngụ tại : ………………………………..

Hôm nay là ngày …. tháng …… năm ……..

Tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng:

Vì tín chủ chúng con khởi tạo …………….. (sửa chữa, mở cổng, xây thêm,….) căn nhà ở địa chỉ ……………. ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu.

Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm,…)

Tín chủ chúng con thành tâm kính mời :

Ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần,

Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương,

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa,

Ngài Định phúc Táo Quân,

Các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong xứ này.

Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ – thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám, xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!