Văn khấn Thánh Sư

VĂN KHẤN THÁNH SƯ

Ý nghĩa

Thánh Sư hay còn gọi là Tiên Sư hoặc Nghệ Sư – là một ông Tổ của nghề nào đó, người đã khai phá ra nghề nào đó và truyền lại cho con cháu đời sau.

Ở Việt Nam, mỗi một làng nghề đều có một vị Thánh sư. Thánh sư chỉ là con người bình thường nhưng được nhân dân tôn  thờ vì họ đã có công tạo ra nghề và truyền dạy cho dân.

Những người làm nghề hoặc cùng buôn bán một thứ sẽ hợp nhau thành một Phường hội và lập miếu thờ Thánh sư

Người Việt rất quý trọng Thánh sư nên ngoài việc thờ thánh tại Miếu chung của làng, phường, một số gia đình có nghề gia truyền sẽ lập bàn thờ Thánh tự tại gia đình mình.

Cúng Thánh sư những ngày mồng Mùng Một, Rằm, lễ, Tết…. khi Gia chủ cúng Gia tiên sẽ đồng thời cúng Thánh Sư, với đồ lễ tương tự như cúng Thổ Công.

Nhưng ngày cúng Thánh Sư quan trọng nhất trong năm là ngày Kỵ Nhật của Thánh Sư. Vào những ngày đó được cúng giỗ chung lại miếu làng, miếu phường và các gia đình phường viên cũng tổ chức cúng riêng tại nhà để tỏ lòng tưởng nhớ ông Tổ nghề của mình.

Cũng có nhiều ngành nghề không ai biết ngày Kỵ Nhật của Thánh Sư, nên người ta thường chọn ngày chung tháng chung là ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch là ngày Tiên Sư để cúng Thánh Sư.

  Văn khấn cúng dâng sao giải hạn

van-khan-thanh-su-2

Văn khấn Thánh sư

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

     – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

      – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

      – Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

      Tín chủ chúng con là ………………Tuổi……………………

       Ngụ tại………………….

       Hôm nay là ngày…….. tháng………năm……………….(Âm lịch)

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng Thiên, Hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần.

Con kính mời ngài Thánh sư nghề…………………….

Cúi xin Chư vị Tôn thần Thánh sư nghề………………………, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù Trì cho chúng con và toàn gia an lành, công việc hanh thông tốt đẹp.

       Giãi tấm lòng thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

       Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)                 

                                                        Cẩn cáo!