Văn khấn Tiền Chủ

VĂN KHẤN TIỀN CHỦ

Ý Nghĩa:

Tiền chủ tức chủ nhân đầu tiên củ ngôi nhà và ở ngôi nhà này đến khi họ khuất.

Người xưa quan niệm rằng, ngôi nhà có sự thay đổi chủ theo thời gian nhưng tại cõi âm, người tiền chủ (đã khuất) vẫn nhớ về ngôi nhà xưa. Vì vậy những người sở hữu ngôi nhà này sau nếu không muốn bị vong hồn người Tiền chủ quấy rối thì sẽ lập bàn thờ để thờ Tiền chủ.

van-khan-tien-chu-1

Nơi đặt bàn thờ Tiền chủ

Là một cây hương xây ở ngoài sân của ngôi nhà. Cây hương đó có một trụ cao trên 1m, phía trên xây rộng ra như một  một mặt bàn để thờ, có thành ở phía đằng sau và hai bên.

Trên bàn thờ đặt một bát hương nhưng không có bài vị vì chủ nhân sau không biết tên của Tiền chủ, nên khi cúng chỉ cầu khấn là Bản gia Tiền chủ thôi.

Thường thì mọi người hay cúng Tiền chủ vào ngày Rằm, mồng Một, lễ tiết hoặc khi trong nhà gặp chuyện không may để cầu sự bình an trong gia đình.

Sắm lễ thắp hương:

Lễ vật dâng cúng Tiền chủ gồm: hương hoa, hoa quả, trầu cau hoặc bánh kẹo….

Cũng có thể thắp hương cỗ chay hoặc cỗ mặn (tùy tâm gia chủ), miễn là lễ vật phải đầy đặn, thanh tịnh.

Vào ngày Rằm tháng Bảy gia chủ cần cúng dâng, bản gia Tiền chủ, vàng mã, quần áo, tiền….

  Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

Văn khấn Tiền Chủ

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

    – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

    – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

   – Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quan trong xứ này.

   – Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

     Tín chủ con là …………………………….Tuổi………………….

     Ngụ tại……….………………………………………………………

      Hôm nay là ngày………. tháng…………năm……………(Âm lịch)
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa, trà quả, thắp nén hương thơm dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ. Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín cho chúng con toàn gia an mọi sự tốt lành, gia đạo an khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

     Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

     Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

                                                     Cẩn cáo