Văn khấn Lễ Đức Thánh Hiền

VĂN KHẤN LỄ ĐỨC THÁNH HIỀN

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn giả.

Hôm nay là ngày…tháng         …năm

Tín chủ chúng con là…………………

Ngụ tại…………………

Chúng con thành tâm dâng hương hoa, lễ vật, cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, mùa màng bội thu làm ăn phát đạt, cửa nhà bình yên, tiêu trừ bệnh tật, tai ương. Gia đình bình an, thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn nguyện!

van-khan-le-duc-thanh-hien-1

 

  Văn khấn cúng dâng sao giải hạn