Văn khấn Lễ Tam Tòa Thánh Mẫu

VĂN KHẤN LỄ TAM TÒA THÁNH MẪU

(Đức Đệ Tứ Khâm Sai Thánh Mẩu, Tứ Vi Chầu Bà, Năm toà Quan lớn, mười dinh các Quan, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Ngũ Hổ Đại tướng, Thạnh Hoàng Bạch Xà Đại tướng)

  • Con kính lạy đức Hiệu Thiên Chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng Đế.
  • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
  • Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung Công chúa.
  • Con kính lạy đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu.
  • Con kính lạy đức Đệ Nhị đỉnh thượng cao sơn triều Mường Sơn Tinh Công chúa Lê Mại Đại Vương.
  • Con kính lạy đức Đệ Tứ Khâm Sai Thánh Mu, Tứ Vi Chầu Bà, năm toà Quan lớn, mười dinh các Quan, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Ngũ Hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch Xà Đại tướng.

Hương tử con là:………………….Tuổi……………………………

Ngụ tại:…………………………………..

Hôm nay là ngày thángnăm(Âm lịch).

Hương tử con đến nơi điện (hoặc phủ, hoặc đền) chấp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài phù hộ độ trì cho gia đạo chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, gặp nhiều may mắn.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Cẩn tấu!

van-khan-le-tam-toa-thanh-mau-1

 

  Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu