Category Archives: Văn Khấn Dòng Họ

Văn khấn lễ Đại Tường

VĂN KHẤN LỄ ĐẠI TƯỜNG Ngày giỗ hết – tức là ngày giỗ vào 2...

Văn khấn lễ Đàm Tế

Văn khấn Lễ Đàm Tế (Tức là lễ hết tang Trừ Phục – Sau 27...

Văn khấn lễ Tiểu Tường

VĂN KHẤN LỄ TIỂU TƯỜNG ( Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ hai) Văn khấn...

Văn khấn lễ Triệu lịch Điện Văn

Văn khấn Lễ Triệu lịch Điện Văn (Văn khấn trong tang lễ – Lễ Triệu...

Văn khấn tế lễ Tế Ngu (khấn Phục Hồn)

Văn khấn Tế Lễ Tế Ngu ( Khấn Phục Hồn) (Văn khấn trong tang lễ...

Văn khấn vào ngày Tiên Thường

NGÀY TIÊN THƯỜNG – NGÀY GIỖ HÀNG NĂM (Giỗ thường) Ý nghĩa: Cúng giỗ là...