Category Archives: Văn Khấn Gia Đình

Văn khấn lễ Triệu lịch Điện Văn

Văn khấn Lễ Triệu lịch Điện Văn (Văn khấn trong tang lễ – Lễ Triệu...

Văn khấn tế lễ Tế Ngu (khấn Phục Hồn)

Văn khấn Tế Lễ Tế Ngu ( Khấn Phục Hồn) (Văn khấn trong tang lễ...

Văn khấn Thần Thổ Công

   VĂN KHẤN THẦN THỔ CÔNG  Ý nghĩa: Thổ Công là một dạng của Mẹ...

Văn khấn Thần Tài (Thổ địa)

VĂN KHẤN THẦN TÀI (Thổ Địa) Ý Nghĩa Theo tục lệ xưa để lại, cứ...

Văn khấn Thánh Sư

VĂN KHẤN THÁNH SƯ Ý nghĩa Thánh Sư hay còn gọi là Tiên Sư hoặc...

Văn khấn Tiền Chủ

VĂN KHẤN TIỀN CHỦ Ý Nghĩa: Tiền chủ tức chủ nhân đầu tiên củ ngôi...

Văn khấn vào ngày Tiên Thường

NGÀY TIÊN THƯỜNG – NGÀY GIỖ HÀNG NĂM (Giỗ thường) Ý nghĩa: Cúng giỗ là...

Văn khấn Mẫu Thượng Ngàn

VĂN KHẤN MẪU THƯỢNG NGÀN Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Hương tử...

Văn khấn Tứ Phủ

VĂN KHẤN TỨ PHỦ Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính lạy...