Category Archives: Văn Khấn Gia Đình

Văn khấn lễ Thượng thọ

VĂN KHẤN LỄ THƯỢNG THỌ Ý nghĩa: Thượng thọ hay Lễ mừng thượng thọ hay...

Những điều cần biết về lễ cúng dâng sao giải hạn

LỄ CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN Ý nghĩa: Ông bà ta xưa cho rằng: Mỗi...

Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên tổ

Lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên tổ (Văn khấn trong...

Văn khấn cho ngày giỗ chính – cúng Gia tiên

VĂN KHẤN CHO NGÀY GIỖ CHÍNH – CÚNG GIA TIÊN  Văn khấn Thổ Thần, Táo...

Văn khấn Lễ Cải Cát

VĂN KHẤN LỄ CẢI CÁT (Sang tiểu, sử mộ, dời mộ – Trong lễ Cải...

Văn khấn lễ Chầu Tổ

Văn khấn Lễ Chầu Tổ (Văn khấn trong lễ tang: Sau khi làm Lễ Hồi...

Văn khấn lễ Chung Thất và Tốt Khốc

Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc (Văn khấn trong tang lễ – Lễ...

Văn khấn lễ Đại Tường

VĂN KHẤN LỄ ĐẠI TƯỜNG Ngày giỗ hết – tức là ngày giỗ vào 2...

Văn khấn lễ Đàm Tế

Văn khấn Lễ Đàm Tế (Tức là lễ hết tang Trừ Phục – Sau 27...

Văn khấn lễ Tiểu Tường

VĂN KHẤN LỄ TIỂU TƯỜNG ( Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ hai) Văn khấn...