Category Archives: Văn Khấn Gia Đình

Văn khấn yết cáo Gia thần, Gia tiên (khi cưới gả)

VĂN KHẤN HÔN NHÂN – CƯỚI HỎI Ý nghĩa: Hôn nhân là một trong những...

Văn khấn Lễ Động Thổ

VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Ý nghĩa: Theo tín ngưỡng, người Việt ta tin rằng:...

Văn khấn Lễ Nhập Trạch

VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Ý nghĩa: Lễ nhập trạch được hiểu là lễ dọn...

Văn khấn lễ Tân gia

LỄ TÂN GIA (Ăn mừng nhà mới) Ý nghĩa: Theo lệ, sau lễ gia chủ...

Văn khấn Điền hoàn Địa mạch

LỄ ĐIỀN (BỒI) HOÀN ĐỊA MẠCH Ý nghĩa: Theo quan điểm xa xưa ông bà...

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng. Sao...

Văn khấn giải hạn sao La Hầu

Sắm lễ thắp hương: Lễ cúng dâng sao La Hầu vào ngày mồng 8 hàng...

Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25...

Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng....

Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Thái Bạch vào ngày 15 hàng tháng....