Category Archives: Văn Khấn Các Vị Thần

Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng....

Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 hàng tháng. Thủy Diệu...

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Sắm lễ thắp hương Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng....

Những điều cần biết về lễ cúng dâng sao giải hạn

LỄ CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN Ý nghĩa: Ông bà ta xưa cho rằng: Mỗi...

Văn khấn Thần Thổ Công

   VĂN KHẤN THẦN THỔ CÔNG  Ý nghĩa: Thổ Công là một dạng của Mẹ...

Văn khấn Thần Tài (Thổ địa)

VĂN KHẤN THẦN TÀI (Thổ Địa) Ý Nghĩa Theo tục lệ xưa để lại, cứ...

Văn khấn Thánh Sư

VĂN KHẤN THÁNH SƯ Ý nghĩa Thánh Sư hay còn gọi là Tiên Sư hoặc...

Văn khấn Tiền Chủ

VĂN KHẤN TIỀN CHỦ Ý Nghĩa: Tiền chủ tức chủ nhân đầu tiên củ ngôi...

Văn khấn Mẫu Thượng Ngàn

VĂN KHẤN MẪU THƯỢNG NGÀN Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Hương tử...

Văn khấn Tứ Phủ

VĂN KHẤN TỨ PHỦ Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính lạy...